"Контрагент 35" ЕООД осигурява за своите клиенти комплексни решения при доставка на електрооборудване и съоръжения за високо, средно и ниско напрежение, кабели, проводници и лични предпазни средства. Основни направления:

Търговия:
• Съоръжения и материали за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
• Електрообзавеждане на промишлените предприятия и строителната дейност.
• Оборудване за електроенергийни обекти - подстанции, електропроводи, трафопостове и др.
• Внос и износ на електрооборудване.

Производство:
• Електрически съоръжения и табла
• Разединители за средно напрежение
• Основи за високоволтови предпазители
• Комбинирани основи за ВВ предпазители- с изолатори и вентилни отводители
• Преносими заземители за електропроводи, шини и разпределителни табла
• Изолационни, фазоуказателни и манипулационни щанги.

Инженеринг:
• Консултантски дейности, проектиране и изпълнение на обекти в електроразпределението, електропреноса, железопътната инфраструктура, индустриалната автоматизация и контрол

Пружини Стоманени притискащи пружини
Промоционално предложение

Мегаомметър ЭС 0202/2 - Г,
500/1000/2500 V

Предназначение:

За измерване на изолационното съпротивление на обекти, които не са под напрежение.
Технически характеристики:

Диапазон на измерване, МΩ

0-10000

Напрежение на измерване, V

500±50

1000±100

2500±250

Уредът осигурява:

 • Независимост от захранване:
  • Захранване чрез вграден електромеханичен генератор. Скорост на въртене на ръкохватката (120-144) об/мин.
 • Бързина на измерването: 
  • показанието се установява за не повече от 15 сек.
 • Практическа независимост от температурните условия:
  • широк работен температурен диапазон: от - 30 °С до + 50 °С
  • относителна влажност на въздуха до 90 % при температура + 30 °С.
 • Неголямо тегло:
  • по-малко от 2.5 кг/ комплект

 

Кариери