Разединители открит монтаж РОМ, РОС и РОМЗ

Разединители открит монтаж РОМ, РОС и РОМЗ

Триполюсни разединители за открит вертикален монтаж тип РОМ

Триполюсните разединители за открит вертикален монтаж с порцеланови или силиконови изолатори предлагаме за използване в открити разпределителни уредби или в мачтови трафопостове с диапазон на температурите -20oC до +50oC.  

Разединяването и включването се осъществява при отсъствие на ток във веригата. Изработват се и със заземителни ножове разположени „отдолу" на разе­динителя.

За избягване на едновременното включване на основни и заземителни ножове между двата вала на разединителя е поставена блокировка. Поръчват се по следната схема:                

РОМЗк 20/400

 • Р - разединител триполюсен
 • О - открит
 • М - монтаж
 • З - със заземяване
 • К - кабелен тип
 • С - със силиконови изолатори
 • 20 - за номинално напрежение 20 кV
 • 400 - за номинален ток 400А.

Разединителят се включва и изключва от РЛЗ-20 (ръчно лостово задвижване) осигурено от несанкционирани манипулации посредством заключване с катинар. РЛЗ-то е ораз­мерено на усилие 200Nm.

Триполюсни секционни разединители за открит хоризонтален монтаж тип РОС

Триполюсните разединители за открит хоризонтален монтаж се използват за секциониране на отделни участъци от далекопроводи за провеждане на ремонтни работи или откриване на неизправност от източника.

Те могат да изключват капацитивен ток до 25А и индуктивен ток до 12А при cos φ= 0,15.

Поръчват се по следната схема:

РОС 20/400

 • Р - разединител триполюсен
 • О - открит хоризонтален монтаж
 • С - секционен
 • 20 - за номинално напрежение 20 кV
 • 400 - за номинален ток 400А.

Разединителят се включва от РЛЗ-30 (ръчно лостово задвижване) осигурено от случайни манипулации с катинар. То е механически ораз­мерено на усилие 300 Nm.

Манипулациите с разединителя се извършват от двама човека - единият извършва манипулациите, а другият следи за правилността им.

Таблица с техническите им характеристики вижте по-долу в раздел „Технически характеристики“.

Специалистите в търговските ни отдели са на ваше разположение за консултация,  допълнителна информация и запитване за цени и наличности! 

Как да се свържете с нас? Вижте тук!

Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

Тип

Номинално напре- жение Un, kV

Максимално напре- жение Um, кV

Номинален ток In, A

Ток на термична устой-чивост Ieff, kA

Ток на динамична устой-чивост, кА

Изпитвателно едноминутно напрежение с честота 50Hz, kV

Изпитвателно импулсно напрежение с пълна вълна ±1.2/50µs, kV

Между отворена контактна система на един и същи полюс

По отношение на земята и между полюсите

Между отворена контактна система на един и същи полюс

По отношение на земята и между полюсите

РОМ, РОМЗк

20

24

200

20

50

75

55

145

125

400

30

75

 

Тип

Номинално напре- жение Un, kV

Максимално напре- жение Um, кV              

Номинален ток In, A

Ток на термична устой-чивост Ieff, kA

Ток на динамична устой-чивост, кА

Изпитвателно едноминутно напрежение с честота 50Hz, kV

Изпитвателно импулсно напрежение с пълна вълна ±1.2/50µs, kV

Между отворена контактна система на един и същи полюс

По отношение на земята и между полюсите

Между отворена контактна система на един и същи полюс

По отношение на земята и между полюсите

РОС

20

24

400

20

50

75

55

145

125

 

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
ROM_35_040_1P Комбиниран разединител с отводител вентилен и основа за ВВ предпазители РОМ 35/400 35kV 400A, еднополюсен
ROM_20_400_PN Подвижен нож за разединител РОМ/РОМЗК 20kV 400A, (за 1 фаза)
NPS_ROMM_20_400 Разеденител мощностен тип NPS 24kV/ РОММ 20/400A, за открит м-ж с три изолатора на фаза, ABB ABB
2-33600490 Медно гъвкаво въже 95мм? , 0,1мм всяка жичка, DRIESCHER Driescher
2-38500098 Кабелни обувки 120мм? , М16 DIN 46235, Driescher Driescher
2-64100055 Г-образно рамо за закрепване на подпорен изолатор към Г-образна площадка, чертеж 111798-007-01, DRIESCHER Driescher
2-76010048 Гъвкав преход за подвижния контакт, чертеж LT4-109168-002-01, DRIESCHER Driescher
2-76010049 Г-образна медна планка за отвеждане от разединител към изолатор "тръба-ухо", чертеж LT4-109168-003-01, DRIESCHER Driescher
2-77521030 Ръчно лостово задвижване с възможност за заключване с катинар, чертеж AZ3-0160032/1, Driescher Driescher
2-77525000 Ръчно лостово задвижване, съгл. черт. AZ4-007530-1, Driescher Driescher
2-77525330 Ръчно лостово задвижване с възможност за заключване с катинар, с магнитна блокировка, подгряващ елемент и 3NO/3NC контакти, чертеж AZ4-031321/1, Driescher Driescher
2-77528000 Ръчно лостово задвижване с възможност за заключване с катинар, чертеж AZ4-111878-001-01, Driescher Driescher
2-77528100 Ръчно лостово задвижване за открит монтаж тип 7530 с 2 ключалки, по черт. 108227-001001, Driescher Driescher
2-77593732 Г-образна площадка за монтаж на разединител странично на ЖР стълб AK3.5-8/10.45 (4 уайзена и 4 шпилки), чертеж 112317-011-01, DRIESCHER Driescher
2-77593843-1 Закрепване на РЛЗ за стом. стълб HE-M 310x288x1100, чертеж AZ4-112636, DRIESCHER Driescher
2-77593881 Закрепване на РЛЗ за бетонен стълб, чертеж 4-116629, DRIESCHER Driescher
2-77593882 Г-образна площадка за монтаж на разединител на върха на бетонен стълб 275,5 385x8500, (с вкл. 2 ласа и 2 лайзена), чертеж 3-112355-017-01, DRIESCHER Driescher
2-77593883 Г-образна площадка за монтаж на разединител на върха на бетонен стълб 275,5 385x8500, (с вкл. 2 ласа и 2 лайзена), чертеж 3-112355-018-01, DRIESCHER Driescher
2-77593884 Г-образна площадка за монтаж на токов трансформатор на върха на бетонен стълб 275,5 385x8500, (с вкл. 2 ласа и 2 лайзена), чертеж 3-116613-001-01, DRIESCHER Driescher
2-77593885 Г-образна площадка за монтаж на разединител на върха на бетонен стълб 275,5 385x8500, (с вкл. 2 ласа и 2 лайзена), чертеж 3-112355-016-01, DRIESCHER Driescher
2-77593940 Закрепване на моторно задвижване UM90 за бетонен стълб, чертеж AZ3-112350-001, DRIESCHER Driescher
2-77593945 Закрепване на междинни ставни конзолни опори за бетонен стълб 257,5 385x8500, чертеж AZ3-112351-001, DRIESCHER Driescher
2-77593966 Закрепваща скоба за разединител на стълб AZ3-112343-001 или бетонен стълб 257,5/385x8500 съгл. черт AZ3-112355-001, DRIESCHER Driescher
2-77593966-1 Площадка за монтаж на разединител по средата на мет. стълб HE-M 280 310x288x11000, чертеж AZ3-112355, DRIESCHER Driescher
2-77593967 Закрепване на междинни ставни конзолни опори за стом. стълб HE-M 280 310x288x1100, чертеж AZ4-112635 - 001-01, DRIESCHER Driescher
2-77593968 Фиксираща скоба за метален стълб AZ3-112343-001 , чертеж AZ3-112355-001, DRIESCHER Driescher
2-77699672 Моторно задвижване за открит монтаж 220V AC, с отопление, термостат, бутони вкл/изкл,неръжд. корпус, IP 55, доп. контакти, 2xG6 NO/NC заместно и дист. управление, манивела, черт. EM3B 088A E11 03B, Driescher Driescher
2-77699691-1 Моторно задвижване за открит монтаж 220V AC, с отопление, термостат, бутони вкл/изкл,неръжд. корпус, IP 55, доп. контакти, 2xG6 NO/NC заместно и дист. управление, манивела, черт. EM3B 066A A011 03D, Driescher Driescher
RAZ_UKR_SV Части за укрепване и свързване на разеденители чертеж LT4-109168-003-01, DRIESCHER Driescher
RLZ_M_AK_1045_AK8 Закрепване на РЛЗ за мачта AK 10.45/AK 8 , чертеж AZ4-112697-002-01,2-77593998, DRIESCHER Driescher
SKOBA_MA1_M Скоба MA1 3.5-15/8a за закрепване на изключвател на мачта AZ3-112346-001 , чертеж AZ3-112355-004, DRIESCHER Driescher
ST_KONZ_AK1045 Закрепване на междинни ставни конзолни опори AK 10.45/AK8 чертеж AZ4-112696 - 002-01, 2-77593999, DRIESCHER Driescher
ROMM_20_400 Разеденител мощностен тим РОММ 20/400 + РЛЗ
ROM_10_200 Разединител РОМ 10/200 10kV
2-76010049_K Г-образна медна планка за отвеждане от разединител, фиксиращ изолатор "тръба-ухо", L-обр. носач на изолатора, чертеж LT4-109168-003-01, DRIESCHER Driescher
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems