Разединители открит монтаж РОМ, РОС и РОМЗ

Разединители открит монтаж РОМ, РОС и РОМЗ

Триполюсни разединители за открит вертикален монтаж тип РОМ

Триполюсните разединители за открит вертикален монтаж с порцеланови или силиконови изолатори предлагаме за използване в открити разпределителни уредби или в мачтови трафопостове с диапазон на температурите -20oC до +50oC.  

Разединяването и включването се осъществява при отсъствие на ток във веригата. Изработват се и със заземителни ножове разположени „отдолу" на разе­динителя.

За избягване на едновременното включване на основни и заземителни ножове между двата вала на разединителя е поставена блокировка. Поръчват се по следната схема:                

РОМЗк 20/400

 • Р - разединител триполюсен
 • О - открит
 • М - монтаж
 • З - със заземяване
 • К - кабелен тип
 • С - със силиконови изолатори
 • 20 - за номинално напрежение 20 кV
 • 400 - за номинален ток 400А.

Разединителят се включва и изключва от РЛЗ-20 (ръчно лостово задвижване) осигурено от несанкционирани манипулации посредством заключване с катинар. РЛЗ-то е ораз­мерено на усилие 200Nm.

Триполюсни секционни разединители за открит хоризонтален монтаж тип РОС

Триполюсните разединители за открит хоризонтален монтаж се използват за секциониране на отделни участъци от далекопроводи за провеждане на ремонтни работи или откриване на неизправност от източника.

Те могат да изключват капацитивен ток до 25А и индуктивен ток до 12А при cos φ= 0,15.

Поръчват се по следната схема:

РОС 20/400

 • Р - разединител триполюсен
 • О - открит хоризонтален монтаж
 • С - секционен
 • 20 - за номинално напрежение 20 кV
 • 400 - за номинален ток 400А.

Разединителят се включва от РЛЗ-30 (ръчно лостово задвижване) осигурено от случайни манипулации с катинар. То е механически ораз­мерено на усилие 300 Nm.

Манипулациите с разединителя се извършват от двама човека - единият извършва манипулациите, а другият следи за правилността им.

Таблица с техническите им характеристики вижте по-долу в раздел „Технически характеристики“.

Специалистите в търговските ни отдели са на ваше разположение за консултация,  допълнителна информация и запитване за цени и наличности! 

Как да се свържете с нас? Вижте тук!

Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

Тип

Номинално напре- жение Un, kV

Максимално напре- жение Um, кV

Номинален ток In, A

Ток на термична устой-чивост Ieff, kA

Ток на динамична устой-чивост, кА

Изпитвателно едноминутно напрежение с честота 50Hz, kV

Изпитвателно импулсно напрежение с пълна вълна ±1.2/50µs, kV

Между отворена контактна система на един и същи полюс

По отношение на земята и между полюсите

Между отворена контактна система на един и същи полюс

По отношение на земята и между полюсите

РОМ, РОМЗк

20

24

200

20

50

75

55

145

125

400

30

75

 

Тип

Номинално напре- жение Un, kV

Максимално напре- жение Um, кV              

Номинален ток In, A

Ток на термична устой-чивост Ieff, kA

Ток на динамична устой-чивост, кА

Изпитвателно едноминутно напрежение с честота 50Hz, kV

Изпитвателно импулсно напрежение с пълна вълна ±1.2/50µs, kV

Между отворена контактна система на един и същи полюс

По отношение на земята и между полюсите

Между отворена контактна система на един и същи полюс

По отношение на земята и между полюсите

РОС

20

24

400

20

50

75

55

145

125

 

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
NPS_ROMM_20_400 Разеденител мощностен тип NPS 24kV/ РОММ 20/400A, за открит м-ж с три изолатора на фаза, ABB ABB
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems