Мълниезащитни системи

Мълниезащитни системи

Правилно инсталираната  мълниезащитна система:

  • "Улавя" мълнията
  • Отвежда силния ток към земя без разрушения и повреди
  • Разсейва тока в земята бързо и безопасно за хората
  • Предпазва от вторични въздействия на мълнията - появата на пренапрежения.

Компоненти на мълниезащитната система:

1. Мълниеприемник: Системата използва два типа мълниеприемници - обикновен (прътов) и мълниеприемник с изпреварващо действие. Предлаганите обикновени мълниеприемници са изработени от неръждаема стомана или мед с никелово покритие и са с размери 1,4 или 2,4 м. Новите активни мълниеприемници с изпреварващо действие осигуряват по-добра защита в сравнение с конвенционалните като „улавят" мълнията преди тях и създават защитна зона с няколкократно по-големи размери.

2. Токоотвод: Представлява свързващия елемент (проводник) във външната мълниезащита, който отвежда тока на мълнията от мълниеприемника до заземителната система. Всеки мълниеприемник трябва да бъде свързан със земята посредством един токоотвод. Два или повече токоотводи са необходими при обекти с височина над 28 метра или когато хоризонталната част на токоотвода е по-дълга от вертикалната.


Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики
  Токоотвеждащи проводници:

Тип

Материал

Минимални размери

 Медни

 Електролитна мед,
 или медно покритие


 Лентов с размери 30 x 2 mm
 Многожичен плосък с размери 30 x 3,5 mm
 Многожичен с кръгло напречно сечение 50 mm2
 Кръгъл с диаметър 8 mm

 Стоманени

 Неръждаема стомана
 18/10, 304


 Лентов с размери 30 x 2 mm
 Кръгъл с диаметър 8 mm

 Алуминиеви

 Алуминий 5/L


 Лентов с размери 30 x 2 mm
 Кръгъл с диаметър 8 mm

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
XY2CZ705 Кука за ролка XY2, Schneider Electric Schneider Electric
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems