Изолиращи разрядни щанги

Изолиращи разрядни щанги

Изолиращата разрядна щанга служи за контролно разреждане на кондензаторите в кондензаторни уредби. В помещенията за кондензаторни батерии трябва да има щанга за разреждане на кондензаторите, съответстваща на напрежението на уредбата. Текущ ремонт и работи, при които е възможно допиране до тоководещите части на кондензаторна батерия, се извършват при пълно изключване на напрежението и след разреждане на кондензаторите посредством разрядна щанга. Разреждането се извършва при осигурен електрически контакт в разрядната верига с помощта на заземена разрядна щанга.

Изолиращатите разрядни щанги са проектирани, произведени и изпитани съгласно стандарт БДС EN 61235.

Видове:

 • DE001 - за Un 1 kV
 • DE035 - за Un 35 kV
 • DE110 - за Un 110 kV

За номинални напрежения, различни от посочените в таблицата, се изработват изолиращи разрядни щанги по заявка на клиента.

Окомплектовка:

 • Изолираща разрядна щанга
 • Транспортен калъф
Технически Характеристики

Технически характеристики:

Конструкция:

 • Изолационна тръба от стъклофибър, имрегниран с епоксидни или полиестерни смоли. Тръбата е с висока механична якост и е удароустойчива
 • Накрайник от стомана
 • Червен ограничителен пръстен, показващ безопасната изолационна дължина
 • Ограничител на ръкохватката - гумен пръстен, който ограничава движението на ръката по щангата до място където ръката ще бъде на безопасно разстояние от тоководещи части
 • Тапа на тръбата
 • Меден гъвкав проводник
 • Клема заземителна

 Легенда:

Lg (mm)

Обща дължина на изолиращата щанга

Li  (mm)

Минимална изолационна дължина

Lh  (mm)

Дължина на участъка, който може да се хваща с ръце

Lv  (mm)

Разстояние от червения ограничителен пръстен до  накрайника

d (mm)

Външен диаметър на изолационната тръба

Модели и технически характеристики

Модел

 

DE001

DE035

DE110

Предназначена за уредби с номинално работно напрежение

Un, kV

1

35

110

Максимално работно напрежение на уредбата

Umax, kV

???

36

123

Дължина на изолационната тръба на щангата

L, mm

600

1200

2100

Минимална изолационна дължина

Li, mm

320

540

1320

Разстояние от червения изолационен пръстен до байонетния накрайник

Lv, mm

80

310

80

Дължина на участъка, който може да се хваща с ръце

Lh, mm

200

350

700

Диаметър на изолационната тръба

d, mm

32

32

34

Брой на елементите (тръби) на щангата

 

1

1

1

Обща дължина на изолационната щанга

Lg=, mm

770

1370

2270

 Дължина на проводника

 mm

 1500

 2000

 3000

Сечение на проводника

mm²

25

25

25

Клема заземителна

бр.

1

1

1

Работа при влажно време

 

-

-

-

Тегло на разрядната щанга

kg

1,850

2,150

2,750

При поръчка на клиента е възможна изработка на щанги с по-голяма дължина на щангата и проводника  след съгласуване с производителя за стандартни размери на дължините на тръбите

Условия на експлоатация:

1.1. Преглед на разрядната  щанга преди употреба:

Щангата се изважда от калъфа, в който е транспортирана до обекта и внимателно се преглежда визуално като се проверява:

 • Има ли нарушение на целостта на изолационната тръба
 • Има ли замърсяване по щангата или по накрайника
 • Здраво ли е фиксиран накрайник към изолационната тръба
 • Налична ли е тапата в долния край на щангата и има ли някакви замърсявания вътре в тръбата.
 • Нарушение на целостта на изолацията и/или наличие на прекъснати жички на гъвкавите проводници
 • Изваждане на част от проводника или на целия проводник от кабелните обувки
 • Развити болтове/гайки на съединенията на кабелните обувки със заземителната клема и накрайника
 • Пукнатини по клемите
 • Замърсяване на контактните повърхности на клемите
 • Преминал ли е срокът, в който е било необходимо щангата да бъде повторно изпитана

Ако проверката покаже, че липсват описаните нарушения, щангата може да се използва.

1.2. Разрядната щанга може да се използва само от безопасно място, като човекът, който борави с нея, трябва да е достатъчно отдалечен от частите, които са под напрежение, за да е сигурен, че не е изложен на опасност.

1.3. Разрядната щанга трябва да се използва така, че да остане суха и да е предпазена от замърсявания.

1.4. Разрядната щанга може да се използва само върху инсталации с такова номинално напрежение, каквото е обозначено на щангата.

1.5. Разрядната щанга може да се използва на закрито и на открито, но само ако няма валежи (да не се използва и при мъгла)

1.6. Всеки, който работи с щангата, трябва да я хваща само за дръжката. (Никога не я докосвайте над протектора за ръката).

1.7. Изолиращата част, измерена за номинално напрежение е маркирана от протектора за ръката и от червения пръстен.

При използване на изолиращата разрядна щанга и трябва да се спазват всички изисквания и разпоредби на "Правилник по безопасност и здраве при работа в  електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и електрически мрежи".

Съхранение и поддържане:

След приключване на работа щангата се почиства и подсушава (при необходимoст) и се прибира в транспортния калъф.
Съхранението и транспортът да се осъществяват при следните условия:

 • Околна температура на въздуха: от -25 оC до +55 оC
 • Да не се излага постоянно на директно слънцегреене

Ремонтни дейности по изолационната оперативна щанга:

Изолиращите разрядни щанги могат да бъдат ремонтирани в случай на нужда само от производителя. Производителят не носи отговорност на ремонтни работи или промени в изолационните щанги, извършени от клиента или от други лица, които не са оторизирани от производителя.

Периодично изпитване

Изолиращите разрядни щанги подлежат на първоначално изпитване (преди въвеждане в експлоатация) и на периодични изпитвания на минимум 24 месеца при нормална експлоатация на щангата.

Гаранция

Изделието "Изолиращи разрядни щанга" се предлага с гаранционен период 24 месеца от датата на доставка.

Гаранцията покрива дефекти, възникнали поради неправилно производство, дефекти на материалите, неспазване на технологията за производство.

За дефекти, възникнали поради неправилна експлоатация, фирмата производител не носи отговорност.

 

 

 

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems