OMICRON CMC 430

  • Ултра компактен (8.7 kg)
  • Удобен за работа на обект
  • Шест напреженови изхода
  • Тестване на релейна защита и калибратор
  • Хибридно измерване и запис
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems