Kонтактна мрежа Харманли - Свиленград

26.05.2016

 

На 15.05.2016г. официално беше открита високоскоростната железопътна линия, изградена по проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив - Свиленград, Фаза 4.2: отсечка Харманли -Свиленград". „Контрагент 35" ЕООД изпълни дейностите по доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на контактна мрежа за 220 km/h, включваща: стоманобетонни, метални профилни и ЖР стълбове и фундаменти за тях; напречници; конзоли за контактна мрежа; захранващи фидери; обратен фидер; носещо въже; контактен проводник; компенсаторни устройства; анкеровки; изолатори; секционни изолатори и секционни разединители; вентилни отводители; заземители на обратен проводник, метални конструкции, съоръжения, релси на неелектрифицирани коловози; сигнали. Освен това извърши и всички дейности от проектиране до пускане в експлоатация на: основен секционен пост (ОСП) Бисер, система за телеуправление по оптичен кабел на секционни разединители и връзка със SCADA в гарите Свиленград, Любимец, Харманли и ОСП Бисер; система за телеуправление по оптичен кабел на отоплението на отдалечени стрелки в гара Харманли.

 

 

 
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems