Революционна технология в тестването и калибрирането на измервателни трансформатори

10.08.2016

Контрагент 35 представя революционна технология в тестването и калибрирането на измервателни трансформатори. Компанията е дистрибутор на OMICRON Electronics GmbH и представя на българския пазар CT Analyzer и VOTANO 100. Това са първите в света преносими анализатори на токови и напреженови измервателни трансформатори (ТТ и НТ). Те се характеризират с ниско тегло, висока точност и кратко време за тестване, което е резултата от комбинацията между авангардна технология, специализиран хардуер и иновативен софтуер.

Анализаторите са удобни за работа на обекта, в завода, в склада или в лаборатория. С тях може да се тества коефициента на трансформация (преводното отношение), класа на точност (измервателната грешка - токова напреженова и ъглова) при различни товари, кривата на намагнитване, съпротивлението на намотките, импеданса на товара, поляритета на намотките на ТТ и индуктивността на намотките на ТТ - наситен и ненаситен.

Анализаторите тестват по няколко вторични намотки чрез използване на интелигенте превключвател (switch box) и правят автоматична оценка на резултатите съгласно IEC и IEEE стандартите. Управляват се с лаптоп и автономно като софтуерът създава и протоколи от тестването на различни езици. Интерфейсът е удобен и лесен за работа.

Всички тестове се изпълняват последователно и автоматично и отнемат само няколко минути, като ако се използва switch box не се налага преопроводяване за отделните измервателни намотки и намотките за защита. Високата точност дава възможност да се калибрират трансформатори с клас 0.1 директно на обекта. Анализаторите са приложими за измервателни трансформатори за ниско, средно и високо напрежение. Абсолютно безопасни са за работа, благодарение на използваната технология за "инжектиране" на малки токове във вторичните намотки на ТТ. При НТ оперативният модул се намира извън зоната на генератора на високо напрежение (до 4kV).

С новите преносими анализатори спокойно може да се забрави за огромното тестово оборудване натоварено на камиони, за сложните тестови станции, тежките кабели за големи токове и тестовите процедури, които траят часове. С тях резултатите се получават за секунди. Тестващият инженер носи на обекта само малък тестов куфар и по желание – лаптопа си. CT Analyzer има дори режим на автоматично разпознаване на параметрите на ТТ при изгубена, замърсена или нечетлива табелка.

Освен за тестване на измервателни трансформатори Omicron и Контрагент 35 ЕООД предлагат апаратура за тестване на силови трансформатори, прекъсвачи, електропроводи, генератори и двигатели и по този начин осигурява възможност за комплексна проверка на всички елементи електроенергийната система.

 линк към публикацията

 

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems