Контрагент 35 ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

15.02.2021

От 15.2.2021 г. Контрагент 35 ЕООД изпълнява проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с договор № BG16RFOP002-2.077-0819-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът е с продължителност 3 месеца.

Основната му цел е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Проектът е на обща стойност 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems