Плавно и ефективно управление на електродвигателите

19.07.2021

Оптимизирайте Вашите процеси с AC честотни задвижвания

  • Значителни икономии на ел. енергия

Вместо електродвигател, работещ непрекъснато при пълна скорост, потребителя може да забави или ускори двигателя в зависимост от нуждата.

  • Оптимален контрол на процеса

Чрез честотното задвижване процесът постига правилната скорост и въртящ момент, като същевременно запазва точността си. Това допринася за по-устойчиво качество и производителност на крайния продукт.

  • Ефективно надстройване на системата

AC честотните задвижвания позволяват премахването на клапани, зъбни и ремъчни предавки. Постига се и оразмеряване на мрежата на базата на по-нисък пусков ток.

 

Знаете ли че…?

… електродвигателите използват почти половината от произведената електрическа енергия в света.

Може да се каже, че надеждната и ефективна работа на електродвигателя е от решаващо значение за съвременния ни начин на живот.

 

За Ваше улеснение: разгледайте следния инструмент на ABB за избор на двигател и задвижване:

https://selector.drivesmotors.abb.com/ 
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems