Тестер за фотоволтаични системи BENNING PV 3

11.03.2021

Възможности на уреда:

 • напрежение при отворена верига на PV-панел, PV-стринг и PV-поле - до 1500 V DC
 • измерване на тока на късо съединение на PV-стрингове, свързани паралелно, до 40 A
 • безжична връзка с измервателен уред BENNING SUN 2 - за измерване на слънчева радиация (W / m2), температурата на PV-панел и околната температура (° C)
 • памет на измерени стойности - 999 теста на PV-стринг
 • тест за полярност на фотоволтаичен генератор / PV-кабели
 • автоматична процедура за изпитване (+/-, Vo / c, Is / c, W / m2, ° C) със защита от обърнат поляритет
 • намалено време за изпитване и усилия за разглобяване, тъй като отделните PV-стрингове не трябва да се разделят и тестват последователно
 • намалява риска от повреда поради претоварване по време на тестване на PV-стрингове с неизвестна мощност
 • USB интерфейс и софтуер за download (CSV формат)
 • голям LC дисплей с осветление
 • оптимална защита при транспорт и съхранение (IP 64)

Проверка на поляритет, измерване на напрежение и ток на късо съединение на паралелно свързани PV -стрингове се извършва, съхранява и документира безопасно и ефективно до 1500 V / 40 A в процеса на изпитванията при въвеждане в експлоатация и периодичната проверка на свързаните към мрежата фотоволтаични системи в съответствие с DIN EN 62446 (VDE 0126-23).

Измервателни функции:

 • тест за полярност на PV-генератора/PV-окабеляване
 • измерване на напрежението при отворена верига за съвременните 1500 V DC системи
 • измерване на ток на късо съединение при PV-стрингове до 40 A DC
 • измерване на слънчева радиация (W/m2), температура на фотоволтаичния модул и околна температура (°C) с помощта на допълнителен уред BENNING SUN 2 (опция, артикул № 050420)

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems