Контрагент 35

Нашите партньори за нас
„… The job was done successfully and on time. The staff includes professional electrical engineers and skilled workers who assure english communication skills. All the relevant design documents were prepared in both English and Bulgarian languages. We recommend Contragent 35 Ltd as a reliable subcontractor for the above services and works.“
G. Sabbini
Project manager
ASTALDI SpA - BULGARIA Branch
Parvomai-Svilengrad-Greek/Turkish Borders Railway Electrification Project - Phase 2
„… Дейностите са извършени професионално в определените в договорите срокове, придружени от всички необходими документи и в съответствие с изискванията на Възложителя. Дружеството разполага с професионален екип от специалисти."
А. Андонов
Изпълнителен директор
„Мини Марица-изток“ ЕАД
„…Постигнатите резултати от съвместната работа и показаните от страна на екипите на Изпълнителя професионален опит, технически и организационни възможности ни позволяват да дадем висока оценка на работата им и да ги препоръчаме като коректен партньор.“
Изп. Директор
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems