Инженеринг

Инженерингова дейност и услуги, извършвани от фирма Контрагент 35

Строителство на контактна мрежа за железопътна инфраструктура

15.06.2020

Контрагент 35 осигурява производство, доставка и монтаж на оборудване за контактна мрежа:

 • Фундаменти за стълбове контактна мрежа
 • Стълбове - стоманобетонни, стоманени (H профилни), железорешетъчни, стоманотръбни
 • Обтяжки за стълбове
 • Твърди напречници и многопътни конзоли
 • Гъвкави напречници
 • Закрепвания за конзоли (хамути)
 • Конзоли за контактна мрежа
 • Силиконови изолатори за контактна мрежа и за електропроводи (захранващи фидери)
 • Конзоли за захранващ и обратен проводник
 • Контактен проводник
 • Носещи въжета
 • Електрически съединители - напречни и надлъжни
 • Захранващи и обратни проводници
 • Носещи клеми за обратен проводник
 • Носещи и опъвателни клеми за захранващ фидер
 • Твърди и средни анкеровки
 • Компенсаторни устройства
 • Бетонни тежести за компенсаторни устройства
 • Секционни изолатори
 • Неутрални вставки
 • Струни и струнни клеми
 • Вентилни отводители
 • Секционни разединители, задвижвания и управления
 • Заземителни елементи за метални части по стълбове от КМ
 • Заземителни елементи за връзка с релса
 • Локални заземители със заземителни колове, заземителни плочи, шини, стоманен или алуминиев, изолиран или гол проводник, свързваща и разклонителна арматура
 • Сигнали по контактна мрежа
 • Защитни панели на надлези
 • Защитни огради и мрежи
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems