Инженеринг

Инженерингова дейност и услуги, извършвани от фирма Контрагент 35

Регулиране и измерване на параметрите на контактната мрежа

Контрагент 35 извършва всички дейности по регулиране на контактна мрежа и измерване на параметрите й със собствено оборудване и със свой обучен персонал.

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems