Инженеринг

Инженерингова дейност и услуги, извършвани от фирма Контрагент 35

Изграждане на електрическата част на ЖП инфраструктура

Освен доставка и монтаж на оборудване за контактна мрежа извършваме всички дейности от проектиране и съгласуване на проекти до монтаж и пускане в експлоатация на всички електрически системи в железопътна инфраструктура:

 • Външни захранвания
  • Трафопостове за захранване от контактна мрежа
  • Комплексни трафопостове (КТП)
  • Кабелни трасета - НН, СрН
  • Електропроводи СрН и ВН
  • Електрически, телекомуникационни и инфраструктурни пресичания на ЖП линии
  • Пресичане на електропроводи
   • Електропроводи 20 kV над ж.п. линии
   • Електропроводи 110 kV над ж.п. линии
  • Подземни пресичания - кабели под ж.п. линии
  • Преминаване от електропровод към кабелна линия /Въздушно кабелен преход/
  • Подстанции
  • Управление на разединители
  • Изграждане и управление на основни секционни постове (ОСП)
   • Първична комутация
   • Управляващи табла за местно и дистанционно управление
   • Софтуер за програмируеми логически контролери - проектиране, програмиране, инсталиране, настройка и пускане
   • Свързване към SCADA системи
   • Разработка на софтуер за SCADA
   • Въздушни захранващи линии - фидери
  • Полагане на силови, контролни и оптични кабели
  • SCADA системи
 • Захранване на GSM-R кули
 • Захранващи и разпределителни табла
 • Вътрешни ел. инсталации в гари и спирки
 • Осветления на перони
 • Осветления на зоната на стрелки
 • Осветление на паркове, градинки и паркинги
 • Отопления на стрелки
  • Производство и монтаж на табла за управление, разпределителни и защитни табла на отопления на стрелки
  • Контролни кабели
  • Инсталиране на нагреватели
 • Електрическа инсталация в подлези
  • Осветление
  • Помпени инсталации
  • Асансьори
  • Платформи за инвалиди
 • Мълниезащитни уредби на: сгради (спирки, гари, обслужващи сгради, комуникационни сгради), GSM-R кули
  • Активна и пасивна мълниезащита
 • Захранване и електрически инсталация на пешеходни надлези (пасарелки)
 • Заземителни инсталации
  • Заземяване на електрически съоръжения
  • Заземяване на метални съоръжения около ЖП линии в зоната от 5 м от оста на коловоза към релса
   • Парапети
   • Надлези
   • Мантинели
   • Пешеходни пасарелки
   • Огради
   • Светофори
   • Осветителни стълбове
   • Шумозащитни бариери
   • Сигнали (знаци)
   • Мостове
   • Платформи
  • Заземителни контури за перони
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems