Инженеринг

Инженерингова дейност и услуги, извършвани от фирма Контрагент 35

Кабелни системи

Извършваме изграждане на кабелни канални и тръбни системи с кабелни шахти;

Инсталираме оптични кабелни системи:

  • Изкопни работи
  • Изтегляне в тръби / полагане в земен изкоп / окачване на стълбове
  • Свързване на оптични кабели (сплайсване)
  • Тестване и сертифициране

Извършваме монтаж на силови, контролни и оптични кабели за управление на разединители, отопление на стрелки, осветления;

Извършваме услуги по откриване и проследяване на инсталирани кабели

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems