Инженеринг

Инженерингова дейност и услуги, извършвани от фирма Контрагент 35

Захранване на гари, спирки, стрелкови райони

Проектираме и изграждаме:

  • Захранване от контактната мрежа на гари и спирки
  • Захранване на гари и спирки от националната електроразпределителна мрежа
  • Захранване от контактната мрежа на отопление на стрелки
  • Автоматично включване на резервата (АВР) между различни захранвания
  • Изграждане на измервателни системи за консумирана електроенергия, напрежение и ток на контактна мрежа
  • Непрекъсваемо електрозахранване за гаровото оборудване - UPS, Дизел/Бензин/Газ генератори
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems