Елегазови прекъсвачи

Елегазови прекъсвачи

Предназначение: Основното предназначение на прекъсвачите е да провеждат номиналния ток във включено състояние и да изключват веригата при претоварване или късо съединение. На първо място, когато контактите на прекъсвача са затворени, е необходимо да се гарантира добра проводимост. На второ място, при отварянето на контактите следва да се осигури надеждно прекъсване на веригата.

Конструктивни особености: Прекъсването на веригата при елегазовите прекъсвачи се осъществява чрез отделяне на контактите в среда от серен хексафлуорид - SF6, притежаваща много добри диелектрични и гасящи характеристики. След отделянето на контактите, електрическият ток се провежда през възникналата дъга. От своя страна, дъгата се гаси чрез охлаждането й посредством продухване на газ с достатъчно висок дебит.

Специалистите в търговските ни отдели са на ваше разположение за консултация,  допълнителна информация и запитване за цени и наличности! 

Как да се свържете с нас? Вижте тук!

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems