Измервателни трансформатори НН

Измервателни трансформатори НН

Токовите измервателни трансформатори НН са предназначени за свързване на измервателни уреди (електромери, амперметри и др.). Отговарят на изискванията на БДС ЕN 60044-1.

Трансформират големите токове до стандартни измерителни токове.

Характеристики:

  • Притежават клас на точност 0.5, 1, 3.
  • Макс. работно напрежение - 1.2 kV
  • Вторичен ток - 5 A
  • Номинална честота - 40-60 Hz

 

Филтър по производители - виж всички
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
74WS_001_5 Трансформатор токов 74WS 1/5А Cl 0.5/ 20VA Ganz GANZ
MAK_005_1_62_W Трансформатор токов МАК 62/W 5/1А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_050_5_20h Трансформатор токов МАК 62/20h 50/5А Cl 1 1.5VA Ganz GANZ
MAK_060_5 Трансформатор токов МАК 62/30 60/5А Cl 1 1.5VA Ganz GANZ
MAK_060_5_20h Трансформатор токов МАК 62/20h 60/5А Cl 1 1.5VA Ganz GANZ
MAK_075_5 Трансформатор токов МАК 74/20 75/5А Cl 0.5/ 1.5VA Ganz GANZ
MAK_075_5_62_30 Трансформатор токов МАК 62/30 75/5А Cl 1/ 1.5VA Ganz GANZ
MAK_075_5_62_WS Трансформатор токов МАК 62/WS 75/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_100_5 Трансформатор токов МАК 62/30 100/5А Cl 0.5 Ganz GANZ
MAK_1000_5 Трансформатор токов МАК 86/60 1000/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_1200_5 Трансформатор токов МАК 86/60 1200/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_1200_5_104_80 Трансформатор токов МАК 104/80 1200/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_150_5 Трансформатор токов МАК 62/30 150/5А Cl 0.5/ 3.75VA Ganz GANZ
MAK_1500_5 Трансформатор токов МАК 86/60 1500/5A Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_200_5 Трансформатор токов МАК 62/30 200/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_200_5_86_50 Трансформатор токов МАК 86/50 200/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_200_5_86_60 Трансформатор токов МАК 86/60 200/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_250_5 Трансформатор токов МАК 62/30 250/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_250_5_40 Трансформатор токов МАК 62/40 250/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_250_5_50 Трансформатор токов МАК 86/50 250/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_250_5_PR Трансформатор токов МАК 62/30 250/5А Cl 0.5/ 5VA с проверка Ganz GANZ
MAK_300_5 Трансформатор токов МАК 62/40 300/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_300_5_30h Трансформатор токов МАК 62/30h 300/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_400_5 Трансформатор токов МАК 74/50 400/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_400_5_30 Трансформатор токов МАК 62/30 400/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_400_5_40 Трансформатор токов МАК 62/40 400/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_400_5_74_40 Трансформатор токов МАК 74/40 400/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_400_5_86_60 Трансформатор токов МАК 86/60 400/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_4000_5 Трансформатор токов МАК 166/125 4000/5А Cl 0.5/ 40VA Ganz GANZ
MAK_500_5 Трансформатор токов МАК 74/50 500/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_500_5_6240 Трансформатор токов МАК 62/40 500/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_600_5 Трансформатор токов МАК 86/60 600/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_600_5_1 Трансформатор токов МАК 74/50 600/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_600_5_62_40 Трансформатор токов МАК 62/40 600/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_74/S2_5+5_5 Трансформатор токов МАК 74/S2 5+5/5А Cl 3/ 20VA Ganz GANZ
MAK_800_5 Трансформатор токов МАК 86/60 800/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_800_5_62_40 Трансформатор токов МАК 62/40 800/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_800_5_74_50 Трансформатор токов МАК 74/50 800/5А Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
MAK_ADAP_DIN Адаптор за закрепване на ТТ Ganz към DIN шина GANZ
MAK140h80_1500_5_5 Трансформатор токов МАК 140/80h 1500/5A Cl 0.5 10VA Ganz GANZ
MAKh_1000_5_05 Токов трансформатор МАК 140/100h 1000/5A Cl 0.5 5VA Ganz GANZ
MAKh_1200_5_05 Трансформатор токов МАК 140/100h 1200/5А Cl 0.5 10VA Ganz GANZ
MAKh_1200_5_1 Трансформатор токов МАК 140/100h 1200/5А Cl 1.0 10VA Ganz GANZ
MAKh_1500_5_05 Трансформатор токов МАК 140/100h 1500/5A Cl 0.5 10VA Ganz GANZ
MAKh_1500_5_1 Трансформатор токов МАК 140/100h 1500/5A Cl 1.0 10VA Ganz GANZ
MAKh_2000_5_1 Токов трансформатор МАК 140/100h 2000/5A Cl 1.0 10VA Ganz GANZ
MAKh_2000_5_1_80 Токов трансформатор МАК 104/80h 2000/5A Cl 1.0 10VA Ganz GANZ
MAKh_2500_5 Токов трансформатор МАК 140/100h 2500/5A Cl 0.5 5VA Ganz GANZ
MAKh_2500_5_1 Токов трансформатор МАК 140/100h 2500/5A Cl 1.0 10VA Ganz GANZ
MAKh_2500_5_10P10 Токов трансформатор МАК 166/125v 2500/5A Cl 10P10 7.5VA Ganz GANZ
MAKh_4000_5_05 Трансформатор токов МАК 166/165 4000/5А Cl 0.5/ 60VA Ganz GANZ
MAKh80_1000_5_05 Трансформатор токов МАК 104/80h 1000/5A Cl 0.5 5VA Ganz GANZ
MAKh80_1500_5_05 Трансформатор токов МАК 104/80h 1500/5A Cl 0.5 10VA Ganz GANZ
MAKh80_1500_5_1 Трансформатор токов МАК 104/80h 1500/5A Cl 1 10VA Ganz GANZ
MAKh80_2000_5_05 Трансформатор токов МАК 104/80h 2000/5A Cl 0.5 Ganz GANZ
MAKh80_600_5_05 Трансформатор токов МАК 104/80h 600/5A Cl 0.5 5VA Ganz GANZ
SCT_300_5_104_50 Трансформатор токов SCT 104/50 300/5А Cl 1/ 1,5VA, разделяемо ядро, Ganz GANZ
SCT_800_5_140_80 Трансформатор токов SCT 140/80 800/5А Cl 1/ 7,5VA, разделяемо ядро, Ganz GANZ
МАК_150_5h Трансформатор токов МАК 86/50 150/5A Cl 0.5/ 5VA Ganz GANZ
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems