Мултиметри

Мултиметри

Вграденият напреженов сензор сигнализира за фазовото напрежение чрез звуков сигнал и червен LED сигнал.

Измерва ток, напрежение, съпротивление, прозвъняване, диоди, капацитет и честота.

Локализира прекъсвания на кабела и дефектни лампи при открити кабели  чрез захранващата страна на фазата.

Комбинира всички базови типове измервания и измерване на температура в изключително компактен корпус.

Безопасно измерване на ток до 300А АС чрез прикрепващ се клемов адптер.

Широк капацитет на паметта от 1000 клетки за съхранение и 4000 клетки за функцията регистриране на данни.

Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

Цифров мултиметър

 

BENNING ММРЗ

BENNING MM 1-1

BENNING MM 1-2

BENNING MM 1-3

BENNING MM I

BENNING MM 2

BENNING MM3

обхват

5000

2000

2000

2000

3200

2000

2000

точност

0.6 %

0.5 %

0.5 %

0.5 %

0.5 %

0.5 %

0.5 %

AC напрежение

0.1 mV-600V

0.1 mV - 750 V

0.1 mV-750V

0.1 mV-750 V

1 mV-600V

0.1 mV-750V

0.1 mV - 600 V

DC напрежение

0.1 mV-600V

0.1 mV-1000 V

0.1 mV-1000 V

0.1 mV-1000 V

0.1 mV-600V

0.1 mV-1000 V

0.1 mV - 600 V

АС ток

-

-

1 mA-10A

1mA-10A

-

0.1 pA - 20 A

0.1 pA-20A

DC тoк

-

-

1 mA-10A

1mA-10A

0.1 pA-3.2 mA

0.1 pA - 20 A

0.1 pA-20A

съпротивление

0.1 Q - 40 MQ

0.1 П - 20 MQ

0.1 Q - 20 MQ

0.1 Q - 20 MQ

0.1 Q - 32 MQ

0.1 Q - 20 MQ

0.1 Q - 20 MQ

прозвън./диоди

да/да

да/да

да/да

да/да

да/да

да/да

да/да

честота

1 mHz - 5 MHz

-

1 Hz - 20 MHz

1 Hz - 20 MHz

-

-

1 Hz - 200 kHz

капацитет

10pF- 100mF

-

1 pF - 2 mF

1 pF - 2 mF

-

-

1 pF - 200 pF

температура

-

-

-

-20°Сдо+800°С

-

-

-

напреженов

сензор

-

да

да

Да

-

-

-

интерфейс

-

-

-

-

-

-

-

софтуер

-

-

-

-

-

-

-

памет

HOLD

HOLD

HOLD, MAX/MIN

HOLD, MAX/MIN

HOLD

-

-

Архив. на данни

-

-

-

-

-

-

-

измерв. метод

RMS

RMS

RMS

RMS

RMS

RMS

RMS

измерв.категория

CAT III 300 V

CAT III 600 V

CAT III 600 V

CAT III 600 V

CAT III 600 V

CAT III 600 V

CAT III 300 V

Артикул №

44084

44081

44082

44083

44027

44028

44029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENNING MM 4

BENNING MM 7

BENNING MM 8

BENNING MM 9

BENNING MM 10

BENNING MM 11

 

обхват

4200

4000

6000

6000

6000

20000

 

точност

0.5%

0.25 %

0.5%

0.5%

0.5%

0.06%

 

AC напрежение

1 mV-600V

1 mV - 750 V

0.1 mV-750V

0.1 mV-750 V

0.1 mV-750V

1 pV - 750 V

 

DC напрежение

1 mV-600V

0.1 mV-1000 V

0.1 mV-1000 V

0.1 mV- 1000 V

0.1 mV-1000 V

1pV-1000 V

 

АСток

0.1 A-300 A

ЮмА-ЮА

-

1 mA-10A

1 mA-10A

1 pA-10A

 

DC ток

-

ЮмА-ЮА

0.1 цА - 6 mA

0.1 pA-10A

0.1 мА-ЮА

1 pA-10A

 

съпротивление

0.1 Q - 42 MQ

0.1 Q - 40 MQ

0.1 Q - 60 MQ

0.1 Q - 60 MQ

0.1 Q - 60 MQ

10mQ-2GQ

 

прозвън./диоди

да/да

да/да

да/да

да/да

да/да

да/да

 

честота

-

1 Hz - 40 MHz

1 Hz - 60 MHz

1 Hz - 60 MHz

1 Hz - 60 MHz

0.01 Hz -1 MHz

 

капацитет

-

1 pF - 40 mF

1 pF - 6 mF

1 pF - 6 mF

1 pF - 6 mF

1 pF - 40 mF

 

температура

-

-20°Сдо+800°С

-

-

-

200°Сдо+1200°С

 

напреженов

сензор

-

-

-

-

-

-

 

интерфейс

-

-

-

-

USB

USB

 

софтуер

-

-

-

-

PC-Win MM 10

PC-Win MM 11

 

памет

HOLD

HOLD, MAX/MIN

HOLD, MAX/MIN

HOLD, MAX/MIN

HOLD, MAX/MIN

1000 клетки

 

Архив. на данни

-

-

-

-

-

40000 клетки

 

измерв. метод

RMS

TRUE RMS

RMS

TRUE RMS

TRUE RMS

TRUE RMS

 

измерв.категория

CAT III 300 V

CAT III 600 V

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V

CAT III 600 V

 

Артикул №

44073

44076

44077

44078

44079

44080

 

Каталози и техническа документация
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
2CSG163030R4022 Цифров мултиметър DMTME - I- 485-96, ABB ABB
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems