Моторни защити CHINT

Моторни защити CHINT

Приложение: Моторните защити се използват ефективно при едно- или трифазни двигатели. Принцип на функциониране: защита от претоварване с термично задействане, защита от къси съединения с магнитно задействане.

Стандарт IEC/EN 60947-2.

Характеристики и условия на работа:

  • Електрически номинални величини - AC 690V, 25A, 80A
  • Температура - от -5оC до +40oC, средната температура за 24 часа не трябва да превишава +35oC.
  • Клас на изключване: 10А (NS2-25); 10A (NS2-80В)
  • Състояние на въздуха - в мястото на монтаж относителната влажност не трябва да превишава 50% при максимална температура +40oC.

Условия на монтаж: Устройството трябва да се инсталира и да работи на място без очевидно тръскане, удари и вибрации.

Каталози и техническа документация
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems