Порцеланови изолатори

Порцеланови изолатори

Имат достатъчна електрическа и механична якост, топлоустойчиви и студоустойчиви. Използват се изолатори за монтаж на разединители, монтаж на трансформатори, монтаж на конзоли и др. Според предназначението си порцелановите изолатори се делят на следните типове:

  • Подпорни изолатори
  • Линейни изолатори
  • Рилни изолатори
  • Проходни изолатори

Таблица с техническите им характеристики вижте по-долу в раздел „Технически характеристики“.

Специалистите в търговските ни отдели са на ваше разположение за консултация,  допълнителна информация и запитване за цени и наличности! 

Как да се свържете с нас? Вижте тук!

Технически Характеристики

Изолатор тип

Стандарт

Работно напреже ние,кV

Строитела височина, мм

Дължина на пътя на утечката, мм

Сухо разрядо напреже ние при 50 Нz, кV

Мокро разрядно напреже ние при 50Нz, кV

Вътрешно пробивно напреже ние при 50Нz, кV

Импулсни разрядни напрежен ия, кV

Разруша ваща сила на опън,кN

Тегло на изолатора, кг

ИНК20

Тегло на изолатора, кг

20

305

410

90

70

-

125

9

10.5

ПАК10кV

БДС 1906-82

10

190

-

47

34

75

75

4

2.6

ПАК 20кV

БДС 1906-82

20

260

-

75

55

120

120

4

4

ПАК 35кV

БДС 1906-82

35

400

-

110

85

155

190

4

6.5

ПАМ 10кV

БДС 1906-82

10

145

-

47

34

75

75

-

2.2

ПАМ 20кV

БДС 1906-82

20

205

-

75

55

120

125

-

3.5

ПАМ 35кV

БДС 1906-82

35

336

-

110

85

155

190

-

6.7

ИППО 20

БДС 7660-83

20

305

400

75

55

-

125

6

11.15

IEC 273

ПРБ 10/400

БДС 15442-82

10

454

-

47

-

-

75

7,5

10

ПРБ10/630

БДС 15442-82

10

454

-

47

-

-

75

-

11

ПРБ 20/200

БДС 15442-82

20

590

-

75

-

-

125

-

16

ПРБ   20/200   

БДС 15442-82

20

590

-

75

-

-

125

-

15

без шпилка

ПРБ 20/400

БДС 15442-82

20

590

-

75

-

-

125

-

16.5

ПРБ 20/630

БДС 15442-82

20

590

-

75

-

-

125

-

18

ПРБО 10/200

БДС 15442-82

10

508

20

47

35

-

75

-

11

ПРБО 20/200

БДС 15442-82

20

663

40

75

55

-

125

-

18

ПРБО 20/400

БДС 15442-82

20

663

40

75

55

-

125

-

19

ИПНН 95/2

БДС 1905-79

0.4

100

-

-

-

-

-

-

0.62

DIN 48150

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
C10_550_123 Изолатор подпорен 123kV тип C-10 550III 3100mm
C10_550_3880 Изолатор подпорен 123kV тип C-10 550 3880mm
C125_170III Изолатор C 12.5 - 170 III 3.33.12.3.01, Electroporcelan
C4_35 Изолатор С-4-170 - 35kV
C4_550_3075 Изолатор подпорен 123kV тип C-4 550III 3075mm
C6_1675_400 Изолатор C6-1675 400kV
C6_550_3820 Изолатор подпорен 123kV тип C-6 550 3820mm
C8_550_3820 Изолатор подпорен 123kV тип C-8 550II 3820mm
PRB_10_0630 Изолатор ПРБ 10/630 - 630А 10kV
PRBO_10 Изолатор ПРБО 10kV -без стержен
PRBO_20_0200 Изолатор ПРБО 20/200 - 200А 20kV
PRBO_20_1000 Изолатор ПРБО 20/1000 - 1000А 20kV
PRBO_20_1250 Изолатор ПРБО 20/1250 - 1250А 20kV
PRBO_20_1600 Изолатор ПРБО 20/1600 - 1600А 20kV
C125_200III_038 Изолатор C 12.5 - 200 III 38kV 3.38.12.3.4, Electroporcelan
C4_20 Изолатор С-4-125 - 20kV
C6_550_123 Изолатор подпорен 123kV тип C-6 550III 3100mm
C8_1425_420 Изолатор подпорен 420kV тип C-8 1425 /P-1864 A+B+D/
INK_20 Изолатор ИНК 20 - 20kV
IOP_20 Изолатор ИОП 20 - 20kV
IPPO_10BG Изолатор ИППО 10 - 10kV
IPPO_20 Изолатор ИППО 20 - 20kV
NS_20 Изолатор NS 20 - 20kV
PAK_10 Изолатор ПАК 10 - 10kV
PAK_20 Изолатор ПАК 20 - 20kV
PAK_35 Изолатор ПАК 30 - 35kV
PAM_10 Изолатор ПАМ 10 - 10kV
PAM_10_1 Изолатор ПАМ 1/10 - 10kV
PAM_10_GF10 Изолатор S10/400 (ПАМ-10) - 10 kV,отвори-3x10+2х6 горе,16 долу
PAM_10_GF16 Изолатор S10/700 (ПАМ-10) - 10kV 1x16+2x10+2x6горе,16 долу
PAM_20 Изолатор ПАМ 20 - 20kV
PAM_20М Изолатор ПАМ 20М - 20kV
PAM_35 Изолатор ПАМ 30 - 35kV
PRB_0250_TM Изолатор проходен за трансформатор ТМ - 250kVA, страна НН
PRB_10_0400 Изолатор ПРБ 10/400 - 400А 10kV
PRB_10_1000 Изолатор ПРБ 10/1000 - 1000А 10kV
PRB_10_2000 Изолатор ПРБ 10/2000 - 2000А 10kV
PRB_10_2500 Изолатор ПРБ 10/2500 - 2500А 10kV
PRB_1000_TM Изолатор проходен за трансформатор ТМ - 1000kVA, страна НН
PRB_20_0200 Изолатор ПРБ 20/200 - 200А 20kV
PRB_20_0400 Изолатор ПРБ 20/400 - 400А 20kV
PRB_20_0630 Изолатор ПРБ 20/630 - 630А 20kV
PRB_20_1000 Изолатор ПРБ 20/1000 - 1000А 20kV
PRB_20_1600 Изолатор ПРБ 20/1600 - 1600А 20kV
PRB_20_2000 Изолатор ПРБ 20/200 - 200А 20kV
PRB_2000_TM Изолатор проходен за трансформатор ТМ - 2000kVA, страна НН
PRB_400_XXXX_TM Изолатор проходен за трансформатор ТМ - 400kVA
PRB_630_TM Изолатор проходен за трансформатор ТМ - 630kVA, страна НН
PRBO_10_400 Изолатор ПРБО 10/400 - 400А
PRBO_10_630 Изолатор ПРБО 10/630 - 630А
PRBO_20_0400 Изолатор ПРБО 20/400 - 400А 20kV
PRBO_20_0630 Изолатор ПРБО 20/630 - 630А 20kV
PRI_10_0250 Изолатор проходен за силов трансформатор 10NF 250
PRI_20_0250 Изолатор проходен за силов трансформатор 20NF 250 черт.94651
PRI_20_0630 Изолатор проходен за силов трансформатор 20NF 630 черт.94663
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems