Касети разпределителни

Касети разпределителни

Кабелните разпределителни шкафове (КРШ) се използват за разпределение на електрическа енергия в кабелните мрежи ниско напрежение.

  • В зависимост от гъстотата и броя на трансформаторните постове КРШ могат да се свързват в магистрални или радиални схеми.
  • При наличието на близки трансформаторни постове КРШ се свързват в магистрални схеми. По дължината на кабелната линия са присъединени два или повече КРШ с възможност за резервиране на захранването от различни трансформаторни постове.
Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

Работно напрежение (на верига на КРШ), Ue

690 V

Напрежение на изолацията (на верига на КРШ), Ui

690 V

Издържано импулсно напрежение (на верига на КРШ), Uimp

8 kV

Честота

45-62 Hz           

Работен ток (на верига на КРШ), In

400 A

Ток на термична устойчивост (на верига на КРШ), Icw

25 kA, 1 s

Степен на защита съгласно БДС EN 60529:2004

IP44

Каталози и техническа документация
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
MK_1000_0900_0300 Улична метална касета 1000х900х300mm със скара, необорудвано
SHKAF_1400_600_400 Шкаф метален със заключване 1400/600/400 с непрозрачна врата за ЛПС
FPN_6_2 Основа за касета FPN 6.2 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 600x890x260 mm Sypniewski
FPS_40 Основа за касета FPS 40 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 400x870x250 mm Sypniewski
FPS_53 Основа за касета FPS 53 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 530x870x250 mm Sypniewski
FPS_80 Основа за касета FPS 80 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 800x870x250 mm Sypniewski
FR_OPS88 Покрив за касета OPS 88, плосък, Sypniewski Sypniewski
MSO62040 Шкаф MSO62040 за външен монтаж-моноблок 2000/600/400mm
OPN_483F Комплект кутия за касета с фундамент - OPN 483F от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон ,Sypniewski, 465x1790x320 mm
OPN_683F Комплект кутия за касета с фундамент - OPN 683F от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон ,Sypniewski, 600x1790x320 mm
OPN_883F Комплект кутия за касета с фундамент - OPN 883F от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон,Sypniewski, 800x1790x320 mm
SD622_PVW2 Табло-касета,SD622_PVW2, 5x3ф верт ОВП 2-400А+1 секц.ОВП,2 ш.с.,1080х1050х320,поликарб,за ниша/постам,V клем,3 стр.закл.с D кл
SHKAF_100_100_045 Шкаф метален със заключване 100/100/45 с непрозрачна врата за ЛПС
SKR_D_400_400_ZPUE Кутия за табло тип SKR-D 400X400/1 врата,ZPUE
SKR_D_400_600_ZPUE Кутия за табло тип SKR-D 400X600/1 врата,ZPUE
SKR_D_400_800_ZPUE Кутия за табло тип SKR-D 400X800/1 врата,ZPUE
SKR_D_520_600_ZPUE Кутия за табло тип SKR-D 520X600/2 врати,ZPUE
SKR_D_520_800_ZPUE Кутия за табло тип SKR-D 520X800/2 врати,ZPUE
SR402_PVW1 Табло-касета,SR402_PVW1, 4x3ф хор. ОВП 2, 400А,97х57х24 см,поликарбонат,за ниша или постам, за V клеми, обикн(1 т.) закл. с D кл
SR622_NCW2 Табло-касета,DCK, SR622_NCW2, 6x3ф верт ОВП 2-400А-Pronutech,620х915х250,полиестер, V клеми, 3 стр. закл. с D ключ
SR862_PVW2 Табло-касета,SR862_PVW2, 4x3ф верт ОВП 2-400А+4 верт изкл.с ВП400А,1060х1050х320,поликарб, V клеми,3 стр.закл. с D кл
FP_4_3 Основа за касета FP 4.3 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 465x890x320 mm Sypniewski
FP_6_3 Основа за касета FP 6.3 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 600x890x320 mm Sypniewski
FP_8_3 Основа за касета FP 8.3 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 800x890x320 mm Sypniewski
NFS_26 Кутия за касета NFS 26 от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон,Sypniewski Sypniewski
NFS_40 Кутия за касета NFS 40 от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон,Sypniewski Sypniewski
NFS_53 Кутия за касета NFS 53 от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон,Sypniewski Sypniewski
NFS_66 Кутия за касета NFS 66 от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон,Sypniewski Sypniewski
NFS_80 Кутия за касета NFS 80 от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон,Sypniewski Sypniewski
OPN_1183F Комплект кутия за касета с фундамент OPN 1183F от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон ,Sypniewski, 1125x860x320 mm Sypniewski
OPN_483 Кутия за касета - OPN 483 от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон ,Sypniewski, 465x900x320 mm Sypniewski
OPN_483F_D Кутия за касета OPN 483F от стъклонапълнен полиестер(SMC) с дъно, Sypniewski, 465x900x320 mm Sypniewski
OPN_662Z Кутия за касета OPN 662Z от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 600x720x260 mm Sypniewski
OPN_682 Кутия за касета OPN 682 от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон ,Sypniewski, 600x920x260 mm Sypniewski
OPN_683 Кутия за касета - OPN 683 от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон ,Sypniewski, 600x900x320 mm Sypniewski
OPN_683F_D Кутия за касета OPN 683F от стъклонапълнен полиестер(SMC) с дъно, Sypniewski, 600x900x320 mm Sypniewski
OPN_883 Кутия за касета - OPN 883 от стъклонапълнен полиестер(SMC) с механ.за закл.без патрон,Sypniewski, 800x900x320 mm Sypniewski
OPN_883F_D Кутия за касета OPN 883F от стъклонапълнен полиестер(SMC) с дъно, Sypniewski, 800x900x320 mm Sypniewski
OPS_24 Кутия за касета OPS 24 265x411x250 mm от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski Sypniewski
OPS_24D Кутия за касета OPS 24D 265x411x250 mm от стъклонапълнен полиестер(SMC) с наклонен покрив ,Sypniewski Sypniewski
OPS_26 Кутия за касета OPS 26 265x600x250 mm от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski Sypniewski
OPS_28 Кутия за касета OPS 28 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 265x800x250 mm Sypniewski
OPS_44D Кутия за касета OPS 44D 400x400x250 mm от стъклонапълнен полиестер(SMC) с наклонен покрив,Sypniewski Sypniewski
OPS_44DZ Кутия за касета OPS 44DZ от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 400x400x250 mm Sypniewski
OPS_45 Кутия за касета OPS 45 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 400x500x250 mm Sypniewski
OPS_45DZ Кутия за касета OPS 45DZ от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 400x500x250 mm Sypniewski
OPS_46 Кутия за касета OPS 46 400x600x250 mm от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski Sypniewski
OPS_46D Кутия за касета OPS 46 400x600x250 mm от стъклонапълнен полиестер(SMC) с наклонен покрив,Sypniewski Sypniewski
OPS_46DZ Кутия за касета OPS 46DZ от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 400x600x250 mm Sypniewski
OPS_48 Кутия за касета OPS 48 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 400x800x250 mm Sypniewski
OPS_54D Кутия за касета OPS 54D 530x400x250 mm от стъклонапълнен полиестер(SMC) с наклонен покрив,Sypniewski Sypniewski
OPS_56 Кутия за касета OPS 56 530x600x250 mm от стъклонапълнен полиестер(SMC), Sypniewski Sypniewski
OPS_56D Кутия за касета OPS 56D 530x600x250 mm от стъклонапълнен полиестер(SMC) с наклонен покрив,Sypniewski Sypniewski
OPS_58 Кутия за касета OPS 58 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 530x800x250 mm Sypniewski
OPS_66 Кутия за касета OPS 66 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 660x600x250 mm Sypniewski
OPS_68 Кутия за касета OPS 68 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 660x800x250 mm Sypniewski
OPS_86 Кутия за касета OPS 86 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 800x600x250 mm Sypniewski
OPS_88 Кутия за касета OPS 88 от стъклонапълнен полиестер(SMC),Sypniewski, 800x800x250 mm Sypniewski
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems