Щепселни кабелни глави на Sudkabel

Щепселни кабелни глави на Sudkabel

Щепселни кабелни глави за метална арматура с външен конус - SUDKABEL Mannheim Германия

Предназначение:

Щепселните кабелни глави със синтетична изолация, производство на Sudkabel GmbH Германия са подходящи за свързване на кабели с изолация от омрежен полиетилен /XLPE/ 10, 20 и 35 kV към КРУ или трансформатори. Кабелите могат да бъдат от тип САХЕкТ, САХЕмТ, СХЕкТ, СХЕмТ, NA2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, NА2XS2Y и N2XS2Y и др.

Конструкция

Размерите покриват изискванията на стандарти EN 50180 и EN 50181. Предлагат се прави, Г- и Т-образни щепселни кабелни глави, като изборът на конкретния тип зависи от предназначението и вида на металната арматура, към която се свързва щепселната глава.

Главата се състои от следните основни елементи: втулка с външен конус, изолатор, електрод за изравняване на електрическото поле, проводящо покритие, метален кожух, заземителни елементи, влагоизолиращо уплътнение.

Предимства

  • Позволяват компактност на монтажа и намаляване на междуфазното разстояние в КРУ.
  • Един размер на щепселната глава покрива до 5 кабелни размера.
  • Независими са от условията на околната среда
  • Няма необходимост от поддръжка
  • Широка гама от аксесоари в зависимост от приложението
  • Лесен и надежден монтаж
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems