Максимално-токови релейни защити

Максималнотоковите защити са най-разпространените релейни защити.
В нормален режим токът достига до стойности около номиналния, а при к.с. неговата стойност нараства значително.

Максималнотокова защита без закъснение. Измерва тока в защитавания обект и задейства, когато неговата стойност надвиши определена граница. Максималнотоковата защита без закъснение се прилага в уредбите високо напрежение, където разликата в стойностите на номиналния ток и на тока на к.с. е наистина значителна. Характерно за нея е бързото изключване и отсъствието на селективност.

Максималнотокова защита с независимо от тока закъснение. Големината на тока служи за регистриране на късото съединение. Сигнал за изключване обаче, не се генерира веднага, а след определено време, наричано закъснение. Целта на добавеното времезакъснение е да се осъществи селективност. Недостатък се явява голямото закъснение при изключване на късо съединение в участъка на първите стъпала. Колкото по-близо до източника е късото съединение, толкова по-голям би бил и тока на к.с., но именно този най-голям ток ще бъде изключен най-бавно. Токовата защита с независимо от тока забавяне се използува като основна защита на електропроводи, трансформатори и шини в радиалните мрежи, захранвани от една страна. Използват се също и при защита на малки генератори, високоволтови двигатели и др. В много случаи тази защита се използва като резервна.

Максималнотокова защита със зависимо от тока закъснение. За да се избегне основния недостатък на защитите с независимо закъснение, сe реализира максималнотокова защита, при която закъснението на изключване е обратно пропорционално на големината на тока. Особено подходящ е при защита от претоварване на уредбите ниско напрежение и на разпределителните мрежи средно напрежение.

Токова отсечка. Токовата отсечка (ТО) представлява максималнотокова защита, която определя наличието на к.с. по защитавания електропровод на базата на големината на тока на к.с. Разчита се на факта, че колкото к.с. е по-близко, толкова токът на к.с. е по-голям. ТО задейства само при повреди в обекта, не се включва при външни к.с., не се съгласува с други защити и не изисква релета за време. Токът на късо съединение не може да бъде точно изчислен, затова и не е възможно да се гарантира, че токовата отсечка ще сработи абсолютно точно и в същото време селективно. Получава се т. нар. мъртва зона в края на електропровода. Ако късото съединение възникне в този участък, токовата отсечка няма да го изключи. Мъртвата зона би могла да се защити, ако токовата отсечка се съчетае с максимално токова защита или с друга токова отсечка, която има закъснение. Токовите отсечки се отличават с елементарни и сигурни схеми. Поставянето им носи предимството на мигновеното изключване на близките к.с. Eфективни са в случаите, при които кривата на тока на к.с е по-стръмна. Такъв е случаят с токa при еднофазно к.с. в системи с ефективно заземена неутрала.

Специалистите в търговските ни отдели са на ваше разположение за консултация,  допълнителна информация и запитване за цени и наличности! 

Как да се свържете с нас? Вижте тук!

Филтър по производители - виж всички
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
MRA4A0AA_A Защита релейна MRA4, WOODWARD Rocon Trade PLC
PS431_05_xx_220= Защита релейна PS431, 5A / 100V, 220V= Rocon Trade PLC
PS431NA_SA Защита релейна PS431 NA-SA Rocon Trade PLC
RFI_401 Защита релейна RFI 401 Rocon Trade PLC
RFI_421 Защита релейна RFI 421 Rocon Trade PLC
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems