Всичко за енергетиката от една ръка

Апаратура за средно и високо напрежение

Комутационна и защитна апаратура за средно и високо напрежение; Силови и измервателни трансформатори; Изолатори; Аксесоари за уредби СрН и ВН, подстанции и трафопостове; Оборудване за електропроводи

Апаратура за ниско напрежение

Комутационна и защитна апаратура за ниско напрежение; Измервателна и тестова апаратура; Пускатели, моторни защити и честотни управления; Електрически табла; Инструменти

Кабели и проводници

Силови кабели за ниско и средно напрежение; Контролни и комуникационни кабели; Гъвкави кабели с каучукова или PVC изолация; Инсталационни кабели и проводници; Проводници за електропроводи; Гъвкави неизолирани медни проводници; Намотъчни емайлирани проводници

Кабелни принадлежности

Кабелни глави и муфи; Метални кабелни накрайници и съединители; Ленти електротехнически; Тръби термосвиваеми; Кабелни канали; Закрепване за кабели; Обозначители и маркировки; Шлаух и щуцери

Изолационни материали за електроиндустрията

Специализирани електроизолационни материали: Изолационни хартии, листове, тръби, ленти; Трансформаторно масло

Лични предпазни средства

Средства за защита от електропоражения и за защита от механични и химични въздействия

Специализирана тестова апаратура

Тестова апаратура за първични и вторични изпитания в енергетиката

Оборудване за ЖП контактна мрежа

Материали и оборудване на Средно напрежение 25kV (СН) за контактната мрежа; Материали и оборудване за железопътна инфраструктура; Оборудване на Средно напрежение за основни секционни постове (ОСП), комплексни трафопостове (КТП), подстанции

Доставка на материали и електромонтажни дейности на обект: „Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан“

Доставка на материали и електромонтажни дейности на обект: „Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан“

 

Прочети повече

Референции

„… The job was done successfully and on time. The staff includes professional electrical engineers and skilled workers who assure english communication skills. All the relevant design documents were prepared in both English and Bulgarian languages. We recommend Contragent 35 Ltd as a reliable subcontractor for the above services and works.“
G. Sabbini
Project manager
ASTALDI SpA - BULGARIA Branch
Parvomai-Svilengrad-Greek/Turkish Borders Railway Electrification Project - Phase 2
„… Дейностите са извършени професионално в определените в договорите срокове, придружени от всички необходими документи и в съответствие с изискванията на Възложителя. Дружеството разполага с професионален екип от специалисти."
А. Андонов
Изпълнителен директор
„Мини Марица-изток“ ЕАД
„…Постигнатите резултати от съвместната работа и показаните от страна на екипите на Изпълнителя професионален опит, технически и организационни възможности ни позволяват да дадем висока оценка на работата им и да ги препоръчаме като коректен партньор.“
Изп. Директор
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems