Контрагент 35

История на фирмата

2019 Откриване на нова търговска база в София.

2012 Въвеждане на система за за управление на околната среда ISO 14001 и система за безопасни и здравословни условия на труд BS OHSAS 18001 (след 2019- ISO 45001).

2010 Създаване на отдел за проектиране и изпълнение на инженерингови проекти в енергетиката.

2004 Закупуване на нова сграда в Пловдив и създаване на нов офис, търговски център, производствена база и склад за електроматериали в Пловдив. Въведена е и се прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001.

2001 Увеличаване оборота двойно спрямо предходната година. "Контрагент 35" ЕООД става дистрибутор на ABB Energiekabel, Benning - Германия, Weber AG - Швейцария, Ergom - Полша, KP Siemens Partner и други международни компании.

1999 Сключване на дистрибуторски договор с концерна ABB.

1998 Откриване на търговски офис във Варна. Разкриване на ново производство за работно и специално облекло.

1997 Построяване на нова складова, производствена и офис база в Стара Загора. Въвеждане на интегрирана информационна система.

1995 Откриване на търговски офис в София. Сключване на дистрибуторски договор с IGI Австрия за продуктите Bishop на Plymouth Rubber Company USA. Сключване на дистрибуторски договори с фирми от Западна и Източна Европа и Русия.

1994 Наемане на складова база и откриване на нов търговски офис в Стара Загора. Създаване на смесена българо-германска фирма - CONTRAGENT. Откриване на представителство в Берлин, Германия.

1992 Ориентация на фирмата към търговия с електрически материали и оборудване. Изграждане на дистрибуторска мрежа в страната.

1990 Основаване. Основна дейност - ремонт, настройка и пускане в експлоатация на електроенергийни обекти.

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems