Контрагент 35

Наши основни клиенти

"Контрагент 35" работи с повече от 6000 клиенти и партньори от цяла България и от чужбина. Наши основни клиенти са:

 • Електроразпределителните компании;
 • Националната Електрическа Компания;
 • Топлоелектрическите централи (ТЕЦ);
 • Водноелектрическите централи (ВЕЦ);
 • Атомната електроцентрала (АЕЦ) - Козлодуй;
 • Компании за водоснабдяване и канализация;
 • Телекомуникационните компании;
 • Железопътните компании;
 • Предприятия от миннодобивната промишленост;
 • Заводите от химическата промишленост;
 • Металодобивни и металопреработвателни компании;
 • Циментовите заводи;
 • Електро-строителни, монтажни и инженерингови фирми;
 • Пристанищните и летищните комплекси и много други.
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems