Инженеринг

Материали и оборудване за цялостно изпълнение на проекти в енергетиката

Фирма Контрагент 35 предлага многообразие от материали, които доставя за цялостно изпълнение на проекти в енергетиката като:

  • Доставка на електрически материали и съоръжения за компаниите за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия.
  • Комплексни доставки на оборудване за електроенергийни обекти – подстанции, електропроводи, трафопостове и др.
  • Доставка на оборудване за енергийна част на железопътна инфраструктура
  • Доставка на оборудване за изпълнение на проекти в областта на промишленото и гражданско електрозахранване, индустриална автоматизация и контрол, електроинсталации в сгради и индустриални съоръжения и др.
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems