Сертификати

Фирмата притежава Удостоверение от  Камара на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителите:

Удостоверение № III – TV 005364 - валидност до 30.09.2020

# трета група: строежи от енергийната инфраструктура – от първа до трета категория 

Удостоверение № V – TV 011356 - валидност до 30.09.2020

# пета група: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45 „Строителство” на НКИД)

 

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems