Сертификати

Фирмата притежава Удостоверение от  Камара на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителите:

Удостоверение № III – TV 005364 - валидност до 30.09.2022

# трета група: строежи от енергийната инфраструктура – от първа до трета категория 

Удостоверение № V – TV 011356 - валидност до 30.09.2022

# пета група: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45 „Строителство” на НКИД)

За да реализира своята цел за постигане на изискванията и очакванията на всички заинтересовани страни от дейността на организацията, „Контрагент 35“ ЕООД е внедрила Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасност при работа,  създадена, поддържана и постоянно подобрявана, съгласно изискванията на стандартите  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Системата е сертифицирана от TÜV Rheinland:

Сертификат_ISO_9001

Сертификат_ISO_14001

Сертификат_ISO_45001

 

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems