Контрагент 35

Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа

За да реализира своята цел за постигане на изискванията и очакванията на всички заинтересовани страни от дейността на организацията, „Контрагент 35“ ЕООД е внедрила Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасност при работа,  създадена, поддържана и постоянно подобрявана, съгласно изискванията на стандартите  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Сертификат_ISO_9001

Сертификат_ISO_14001

Сертификат_ISO_45001

Декларация на Ръководството относно Интегрирана Система за Управление

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems