Контакти

Централен офис, търговска и складова база

6000 Стара Загора, П.К. 177
ул. Войвода Стойно Черногорски 23


Офис: +359 42 600 032, +359 882 342 436
Търговски отдел: +359 42 600 131, +359 882 301 294
Доставки и логистика: +359 42 600 145, +359 882 342 648
Счетоводство: +359 42 255 173, +359 882 342 570
Факс: +359 42 600 129, +359 42 900 411

office@contragent.com, sales@contragent.com

Търговска база - София

1220 София
Военна рампа, бул. Илиянци 66

Тел.:+359 2 931-0473
Факс: +359 2 931 4184, +359 2 400 1171

SofiaSales@contragent.com

Свържете се с нас

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems