Трансформаторно масло

Трансформаторно масло
Трансформаторното масло играе ролята на изолатор и охлаждаща течност. Затова е с нисък диелектричен фактор на загуби и високо пробивно напрежение, не образува утайки и киселини дори и при високи температури, неутрално е към изолациите и гарантира устойчивост на късо съединение за максимално дълъг експлоатационен период. Пламната температура на трансформаторното масло трябва да е относително висока, за да се избегне самовъзпламеняване при значителни натоварвания.
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
TRAFO_OIL Масло трансформаторно
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems