Указатели за сфазиране

Указателите за сфазиране служат за сфазиране (правилна подредба на фазите) на кабелни и въздушни линии средно напрежение.

Технически Характеристики
  • Номинално напрежение- 20 kV
  • Праг на запалване при насрещно (последователно) включване - 5 kV
  • Праг на запалване от въздействие на външни ел. полета - 25 kV
  • Дължина на изолиращите части -  510 мм
  • Дължина на свързващия кабел - 800 мм
  • Дължина на ръкохватките  - 400 мм
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
BG_10_20_sfazir Щанга сфазираща, фазоуказателна, контактна 10kV и 20kV
BG_20_sfazir Щанга сфазираща, фазоуказателна 20kV
BG_35_sfazir Щанга сфазираща, фазоуказателна 35kV
PR_855024 Сфазираща щанга 25kV, светлинна и звук. с-я, дълж. 1.20м, дълж. на кабела 2,20м
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems