Диелектрични боти

Диелектрични боти

Диелектричните боти са предназначени за работа в закрити електрически уредби, а при сухо време и в открити електрически уредби:

  • В разпределителни уредби (РУ), разпределителни табла, разпределителни съоръжения в клетки и шкафове
  • В комплектни разпределителни уредби (КРУ)
  • За оперативно-ремонтния персонал на генератори, електродвигатели, преобразуватели
Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

Технически характеристик:

  • Изработени от висококачествен каучук
  • Запазват електроизолационните си свойства при работа при напрежение до и над 1000 V при темперартура -30° до +50°
  • Изпитвателно напрежение - 20 kV
  • Допустим ток на утечка - 5 mA
  • Размери: 1 размер (обуват се върху обувките)

Съхранение:

Диелектричните боти се съхраняват в складови помещения при температура от 0° до + 25° C на разстояние поне 1 м от отоплителни уреди. Трябва да са защитени от пряка слънчева светлина, въздействие на масла, бензин и агресивни среди.

Изпитване:

    Периодичният срок на изпитване на диелектрични боти в експлоатация е 36 месеца.

    Извънредни изпитвания се извършват при наличие на признаци на неизправност (пробождания, разкъсвания и др.).

    След периодичното изпитване, върху ботите трябва да се постави маркировка със срока на следващата проверка, допустимо работно напрежение, наименование на лабораторията.

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
20_R Боти диелектрични 20kV РТИ
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems