Указателни знаци за безопасност

Указателни знаци за безопасност

Техническите мерки за безопасност при работа с пълни или частично изключване на напрежението включват и поставяне на знаци и табели на работното място.

Видове (според материала):

 • Метални
 • Метални - релефни
 • PVC
 • Емайлирани
Технически Характеристики
   

Описание и означение на табелите      

Размер/мм

Материал

ТП-2А,ТП-3А

220х160

PVC

Метални

Релефни табели-ТП-1ГП,

210х300

Метални

Релефни табели-ТП-5ГП

210х300

Метални

PVC

Релефни табели-ТП-4ДП

360х250

Метални

 

Релефни табели-ТП-6АП

210х150

Метални

PVC

Фосфорни табели

200 х 100

PVC

Размер А :ТП-7А,ТП-8А, ТП-9А, ТП-10А, ТП-14А,ТП-15А, ТП-16А,ТП-17А, ТП-18А

 

Размер Б:  ТП-7Б,ТП-8Б, ТП-9Б, ТП-10Б, ТП-14Б,ТП-15Б, ТП-16Б,ТП-17Б, ТП-18Б

 

210х150

 

 

100.5 x 70.5

Метални

PVC

 

PVC

 

ТП-11В,ТП-12В,ТП-13В

230х230

PVC

метални

 

По поръчка на клиента е възможна изработка на нестандартни по размер и текст табели и знаци.

Други видове табели и знаци по безопасност и охрана на труда:

 • Забраняващи знаци
 • Предупреждаващи знаци
 • Задължаващи знаци
 • Указателни знаци за аварийни изходи и първа помощ
 • Указателни знаци за противопожарно оборудване
 • Фосфорни евакуационни табели
 • Табели за сигнализиране на железопътния транспорт
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
SKOBA_TPB16 Шина за закрепване на ТП-В16 към стълб D>60 mm
Sticker_DNZR_D23 Стикер "Да се носят защитни ръкавици" D=23 см
Sticker_OPELT_A23 Стикер "Опасност от електрически ток" А=23 см
Sticker_SVETKAV_V Стикер 70х70х70mm Светкавица, триъгълен
Sticker_VLZSK_D23 Стикер "Влизането задължително с каски" D=23 см
T_E_ORU_110 Табелка емайлирана "ОРУ 110 kV" 250х250мм
T_M_VLZSK_D23 Табела метална "Влизането задължително с каски" D=23 см
T_P_ZVL_D23 Табелка PVC "Забранено е за външни (неупълномощени) лица" D=23см
TP_10AGP Табела метална ТП-10А 210x300mm "Не влизай! Опасно за живота"
TP_13V_1 Табела ТП-13B 230x230mm "Преминавай от тук!"
TP_1GP_PVC_A Табела пластмасова ТП-1ГП 210х150 mm "Внимание! Високо напрежение! Опасно за живота"
TP_20_207B Табела пластмасова ТП 20-207В 210х150mm "Изход"
TP_21 Табела ТП-21 210х150mm "Внимание! Опасна зона"
TP_297_420 Табелка 297/420mm
TP_B16_M Табела метална "Забранено е влизането на ППС с височина, включително и товара, по-голяма от означената"
TP_KRU_04_PVC Табела пластмасова 210х150 "KРУ 0,4kV"
TP_MCC_PVC Табела пластмасова 210х150 "MCC "
TP_PVC_CPT Табела пластмасова 230/230мм "Сборен пункт тук"
TP_RTKM Табелка РТКМ
TP_RU_20 Табела метална 210х150 "РУ 20kV"
TP_RU_20_PVC Табела пластмасова 210х150 "РУ 20kV"
TP_TM_210_300_ZP Табела метална 210/300мм " Пушенето Забранено"
TP_TM_210_300_ZPP Табела метална 210/300мм "Забранено пушенето и паленето на открит огън"
TP_TM1_20_04_PVC Табела пластмасова 210/300мм "Трансформатор 1 20/0,4kV"
TP_TM2_20_04_PVC Табела пластмасова 210/300мм "Трансформатор 2 20/0,4kV"
UZ_63_OT Указателен знак по ОТ No63 "Пожарогасител" 230х300mm
VTT11-1 Табелка 1-2 dm2
VTT11-2 Табелка 2-3 dm2
VTT2 Табелка 10-20cm2
VTT3 Табелка 20-30cm2
VTT4 Табелка 30-40cm2
VTT5 Табелка 40-50cm2
VTT6 Табелка 50-60cm2
VTT8 Табелка 70-80cm2
VTT9 Табелка 80-90cm2
CONE_9100_1 Конус предупредителен от полиетилен 30см, 9100-1
Kab_izvod_email Табелка метална емайлирана "Кабелен извод", 280/120mm
PZ_11_OT Предупредителен знак по ОТ No11 "Лесно запалим материал"
PZ_12_OT Предупредителен знак по ОТ No12 "Взривоопасен материал / опасност от експлозия"
PZ_16_OT Предупредителен знак по ОТ No16 "Опасност от падане на окачени товари"
PZ_18_OT Предупредителен знак по ОТ No18 "Опасност от ел. ток"
ST_P_KT Стикер/комплект - 3 стикера/за разпределителни табла вкл. :Заводска табела, Знак за високо напрежение, Опасно за живота
ST_P_OVP Стикер-заводска табела: "Основа за високоволтов предпазител"-за открит монтаж
ST_P_OVP_B Стикер-заводска табела: "Основа за високоволтов предпазител"-за вътрешен монтаж
ST_P_RAZ Стикер-заводска табела: "Разеденител триполюсен"
ST_P_Z Стикер указващ мястото на заземяване, Ф=25 мм,
Sticker_024_RED Стикер 50х80mm жълт с червени цифри "24V"
Sticker_04KV Стикер 210х150mm жълт с черен надпис "Уредба 0.4kV"
Sticker_20KV Стикер 210х150mm жълт с черен надпис "Уредба 20kV"
Sticker_210X150_KR Стикер 210/150 мм "Внимание! КРУ 20kV"
Sticker_220_RED Стикер 50х80mm жълт с червени цифри "220V"
Sticker_400_RED Стикер 50х80mm жълт с червени цифри "400V"
Sticker_SVET_TR Стикер 80х80x80mm Светкавица триъгълник
Sticker_SVETKAV_B Стикер 150х105mm Светкавица
Sticker_SVETKAVICA Стикер 105х76mm Светкавица
Sticker_TP_15A Стикер ТП-15А 210х150mm "Внимание! Под напрежение"
Sticker_TP_15B Стикер ТП-15Б 105х75mm "Внимание! Под напрежение"
Sticker_TP_1GP Стикер ТП-1ГП 210х300mm "Внимание! Високо напрежение Опасно за живота"
Sticker_TP_1GP_A Стикер ТП-1ГП 210х150mm "Внимание! Високо напрежение Опасно за живота"
Sticker_TP_2A Стикер ТП-2А 210х150mm "Стой! Високо напрежение"
Sticker_TP_3A Стикер ТП-3А 210х150mm "Стой! Опасно за живота"
Sticker_TP_6AP Стикер ТП-6АП 210x150mm "Не пипай! Опасно за живота"
Sticker_Zazem Стикер 105mmх76mm Знак заземено
Stiker_OT_TM1 Стикер 100/80 мм "OT TM-1"
Stiker_OT_TM2 Стикер 100/80 мм "OT TM-2"
Stiker_TNN Стикер 210/150 "ТНН"
Stiker_TP1GP105_75 Стикер ТП-1ГП 105х75mm "Внимание! Високо напрежение! Опасно за Живота"
T_E_110_210_148 Табелка емайлирана за указване на напрежение в уредба /110/ 210/148
T_E_OPU_A_148_148 Табелка емайлирана за означаване на фазите в ОПУ /А/ 148/148
T_E_ORU_A_250_250 Табелка емайлирана за означаване на фазите в ОРУ /А/ - на жълт фон, 250/250
T_E_ORU_B_250_250 Табелка емайлирана за означаване на фазите в ОРУ /B/ - на зелен фон, 250/250
T_E_ORU_C_250_250 Табелка емайлирана за означаване на фазите в ОРУ /C/ - на червен фон, 250/250
T_M_360_250 Табелка метална 360мм х 250мм
T_M_NEPOP_210_150 Табела метална "Не пипай !" "Опасно за живота" 210/150мм
T_M_OPASNO_210_150 Табела метална "Не се качвай" " ВН" ОЖ" 210/150
T_M_OPASNO_357_240 Табела метална "Не се качвай" " ВН" ОЖ" 357/240
T_M_VNIMOP_145_100 Табелка метална "Внимание" " ВН" ОЖ" 145 х 100
T_M_VNIMOP_298_210 Табела метална "Внимание" " ВН" ОЖ" 298/210
T_M_VNIMOP_95_50 Табелка метална "Внимание" " ВН" ОЖ" 95 х 50
T_Nо19 Табела предупреждаваща триъгълна No.19 - " ! "
T_P_NERABH_210_150 Табелка пластмасова "Не включвай" "Работят хора" 210/150мм
T_P_NERABЕ_210_150 Т-ка пластм. "Не вкл." " Работи се по ел.провода" 210/150мм
T_P_STOPOP_210_150 Табела метална ТП-3, 210/150мм "Стой" "Опасно за живота"
T_P_VNIMON_210_150 Табелка пластмасова "Внимание" "Обратно напрежение"210/150мм
T_ZAZEMENO Табелки "Внимание ЗАЗЕМЕНО" 105/75 мм
TABELA_112 Табела телефон 112
TP_021X015_Sticker Стикер 210/150 мм "Внимание!Табло Ниско напрежение"
TP_029X021_Sticker Стикер 290/210 мм "Внимание!Табло Ниско напрежение"
TP_10A Табела ТП-10А 210x150mm "Не влизай! Опасно за живота"
TP_10GP Табела ТП-10А 210х150mm "Не влизай! Опасно за живота!" метална
TP_11V Табела ТП-11В 230x230mm "Да се работи тук!"
TP_11VB Табела пластмасова 105x75mm "Да се работи тук!"
TP_12B Табела ТП-12Б 105x75mm "Влизай оттук!"
TP_12V Табела ТП-12B 230x230mm "Влизай оттук!"
TP_13B Табела ТП-13Б 105x75mm "Качвай се оттук!"
TP_13V Табела ТП-13B 230x230mm "Качвай се оттук!"
TP_14A Табела ТП-14А 210x150mm "Внимание! Обратно напрежение"
TP_14B Табела ТП-14Б 105х75mm "Внимание! Обратно напрежение"
TP_15A Табела ТП-15А 210х150mm "Внимание! Под напрежение"
TP_15B Табела ТП-15Б 105х75mm "Внимание! Под напрежение"
TP_16A Табела ТП-16А 210х150mm "Внимание! Несинхронно напрежение"
TP_17A Табела ТП-17А 210х150mm "Внимание! Двустранно захранване"
TP_18A Табела ТП-18А 210х150mm "Внимание! Заземено"
TP_18B Табела ТП-18Б 105x75mm "Внимание! Заземено"
TP_19A Табела ТП-19А 210х150mm "Внимание! Съоръжението работи! "
TP_19E Стикер ТП-19Е
TP_1GP Табела метална ТП-1ГП 210х300mm "Внимание! Високо напрежение Опасно за живота"
TP_1GP_METAL_A Табела метална ТП-1ГП 210х150 mm "Внимание! Високо напрежение! Опасно за живота"
TP_1GP_PVC Табела пластмасова ТП-1ГП210х300 mm "Внимание! Високо напрежение! Опасно за живота"
TP_1GP_PVC_B Табела пластмасова 105х75 mm "Внимание! Високо напрежение! Опасно за живота"
TP_1GP_Sticker Стикер ТП-1ГП "Внимание! Високо напрежение Опасно за живота"
TP_20 Табела ТП-20 210х150mm
TP_20A Табела ТП-20А 210х150mm "Внимание! Газ!"
TP_24A_PVC Табела ТП-24А 210х150mm PVC,"Съоръжението е в ремонт"
TP_2A Табела ТП-2А 210х150mm "Стой! Високо напрежение"
TP_2A_M Табела метална ТП-2А, 220х160mm "Стой! Високо напрежение"
TP_2A_METAL Табела метална ТП-2А, 210х300mm "Стой! Високо напрежение"
TP_2A_Sticker Стикер ТП-2А 210х150mm "Стой! Високо напрежение"
TP_2B Табела пластмасова 105х75mm "Стой! Високо напрежение"
TP_3A Табела ТП-3А 210х150mm "Стой! Опасно за живота"
TP_4DP Табела метална ТП-4ДП 360x250mm "Не се качвай! Високо напрежение Опасно за живота"
TP_4DP_210_150 Табела метална ТП-4ДП 210x150mm "Не се качвай! Високо напрежение Опасно за живота"
TP_4DP_PVC Табела пластмасова ТП-4ДП 210х300 mm "Не се качвай! Високо напрежение! Опасно за живота"
TP_5 Табела ТП-5Ш 390х300mm "Не се качвай! Oпасно за живота"
TP_5GP Табела метална ТП-5ГП 220x300mm "Не се качвай! Опасно за живота"
TP_5GP_PVC Табела пластмасова ТП-5ГП 210x150mm "Не се качвай! Опасно за живота"
TP_5GP_PVC_300 Табела пластмасова ТП-5ГП 210x300mm "Не се качвай! Опасно за живота"
TP_6AP Табела пластмасова ТП-6АП 210x150mm "Не пипай! Опасно за живота"
TP_7A Табела ТП-7А 210х150mm "Не включвай! Работи се по електропровода"
TP_7B Табела ТП-7Б 105х75mm "Не включвай! Работи се по електропровода"
TP_8A Табела ТП-8А 210х150mm "Не включвай! Работят хора"
TP_8B Табела ТП-8Б 105x75mm "Не включвай! Работят хора"
TP_9A Табела ТП-9А 210х150mm "Не отваряй! Работят хора"
TP_9B Табела ТП-9Б 105x75mm "Не отваряй! Работят хора"
TP_MSH_2500_50_5 Метална шина- указателна, ограничителна рамка 2500/50/5
TP_TM1 Табела метална 210/150мм "ТМ - 1"
TP_TM1_20_04 Табела метална 210/150мм "ТМ - 1 20/0,4kV"
TP_TM2_20_04 Табела метална 210/150мм "ТМ - 2 20/0,4kV"
TP5_GP Табела метална ТП6-АП, 210х150мм "Не пипай! Опасно за живота!"
VTT10 Табелка 90-100cm2
ZZ_01_OT Забраняващ знак No1 "Забранено е пушенето!"
ZZ_02_OT Забраняващ знак No2 "Забранени са пушенето и паленето на открит огън!"
ZZ_03_OT Забраняващ знак No3 "Забранено е за пешеходци!"
ZZ_06_OT Забраняващ знак No6 "Забранено е за външни лица!"
ТP_036 Табела PVC ТП- 36V 100х70mm
ТP_220 Табела PVC ТП- 220V 100х70mm
ТP_380 Табела PVC ТП- 380V 100х70mm
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems