Временни ограждения

Временни ограждения

Временните ограждения се използват като допълнително електрозащитно средство при работа в закрити и открити електрически уредби, въздушни електропроводни линии, при електрически измервания и изпитвания в изпитвателни станции.

Когато напрежението на тоководещите части не може да бъде изключено по схемни и други причини, се поставят временни ограждения на разстояние от тоководещите части не по-малко от:

 • при напрежение до 1 kV - 0,1 m;
 • при напрежение над 1 kV до 20 kV вкл. - 0,35 m;
 • при напрежение 35 kV - 0,6 m;
 • при напрежение 110 kV - 1,5 m;
 • при напрежение 220 kV - 2 m;
 • при напрежение 400 kV - 3,5 m.
Технически Характеристики

Технически характеристики

Временните ограждения включват:

 • Сигнално - маркировъчна верига от PVC
 • Сигнални колчета от PVC
 • Основи от PVC (пълнеж вода или пясък).

Предимства:

 • Произведени са от PVC
 • Устойчиви са на UV лъчение
 • Многократно използваеми
 • Устойчиви на опън
 • Лесни за монтаж и демонтаж
 • Сигнални на цвят
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
OSNOVA_PVC_CIM Основа от PVC с цимент
OSNOVA_PVC Основа от PVC с вода или пясък
SIG_KOLCHE_90 Сигнално колче без основа 90см
VERIGA_PVC Верига от PVC бяло- червено,24/39 мм, 70гр/м,1бр=1м
VERIGA_PVC_125 Верига от PVC бяло- червено,24/39 мм, 70гр/м, 12.5м
VERIGA_PVC_6 Верига от PVC бяло- червено,24/39 мм, 70гр/м, 5м
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems