Кънки монтьорски

Кънки монтьорски
Използват се за качване по железобетонни и дървени стълбове от фирми, поддържащи електропреносната мрежа.
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
KM_BIG_B Кънка монтьорска - голяма (бетонен стълб)
KM_LITTLE_B Кънка монтьорска - малка (бетонен стълб)
KM_LITTLE_D Кънка монтьорска - малка (дървен стълб)
KM_MIDDLE_B Кънка монтьорска - средна (бетонен стълб)
KT_MK Каучукови тампони за монтьорски кънки (1чф.=4бр.)
KT_MK_BR Каучукови тампони големи за монтьорски кънки (1чф.=1бр.)
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems