Изолиращи спасителни щанги

Изолиращи спасителни щанги
Безценно средство за всяко работно място, на което може да се наложи аварийно спасяване на пострадал персонал и отнемане на пострадалите работници от опасната зона. Изолиращите спасителни щанги служит за спасяване на хора, попаднали под напрежение. С помощта на куката се издърпва тялото на безопасно разстояние от тоководещите части. Изолиращите спасителни щанги са проектирани, изработени и изпитани в съответствие със стандарт БДС EN 61235.
Изолиращата спасителната щанга не е предназначена за употреба при дъжд, мъгла и сняг.

Видове:

 • RR020 - за Un 20 kV
 • RR110 - за Un 110 kV

Окомплектовка:

 • Изолираща спасителна щанга
 • Транспортен калъф
Технически Характеристики

Технически характеристики:

Конструкция:

 • Изолационна тръба от стъклофибър, имрегниран с епоксидни или полиестерни смоли. Тръбата е с висока механична якост и е удароустойчива
 • Кука от стомана Ø12
 • Червен ограничителен пръстен, показващ безопасната изолационна дължина
 • Ограничител на ръкохватката - гумен пръстен, който ограничава движението на ръката по щангата до място където ръката ще бъде на безопасно разстояние от тоководещи части
 • Тапа на тръбата

Легенда:

Lg (mm)

Обща дължина на изолационната щанга

Li  (mm)

Минимална изолационна дължина

Lh  (mm)

Дължина на участъка, който може да се хваща с ръце

d (mm)

Външен диаметър на изолационната тръба

Модели и технически характеристики

Модел

 

ОR020

ОR110

Предназначена за уредби с номинално работно напрежение

Un, kV

20

110

Максимално работно напрежение на уредбата

Umax, kV

24

123

Дължина на изолационната тръба на щангата

L, mm

1500

3000

Минимална изолационна дължина

Li, mm

550

1300

Дължина на участъка, който може да се хваща с ръце

Lh, mm

600

900

Диаметър на изолационната тръба

d, mm

32

34

Механична сила

 

500 N/1min

500 N/1min

Брой на елементите (тръби) на щангата

 

1

2

Обща дължина на изолационната щанга

Lg, mm

1800

3300

Работа при влажно време

 

 

 да

Тегло на щангата

kg

 1.450

1.900

Условия на експлоатация:

1.1. Преглед на щангата преди употреба:

 • Има ли нарушение на целостта на изолационната тръба
 • Има ли замърсяване по щангата или по накрайника
 • Здраво ли е фиксиран накрайник към изолационната тръба
 • Налична ли е тапата в долния край на щангата и има ли някакви замърсявания вътре в тръбата.
 • Преминал ли е срокът, в който е било необходимо щангата да бъде повторно изпитана

Ако проверката покаже, че липсват описаните нарушения щангата може да се използва.

1.2. Спасителната щанга може да се използва само от безопасно място, като човекът който борави с нея трябва да е достатъчно отдалечен от частите, които са под напрежение, за да е сигурен, че не е изложен на опасност.

1.3. Спасителнатаа щанга може да се използва само при инсталации с такова номинално напрежение, каквото е обозначено на щангата.

1.4. Спасителната  щанга може да се използва на закрито и на открито, но само ако няма валежи (да не се използва и при мъгла)

1.5. Всеки, който работи с щангата, трябва да я хваща само за дръжката. (Никога не я докосвайте над протектора за ръката)

1.6. Изолиращата част, измерена за номинално напрежение е маркирана от протектора за ръката и от червения пръстен.

Съхранение и поддържане:

След приключване на работа щангата се почиства и подсушава (при необходимoст) и се прибира в транспортния калъф.

Съхранението и транспортът да се осъществяват при следните условия:

 • Околна температура на въздуха: от -25 оC до +55 оC
 • Да не се излага постоянно на директно слънцегреене

Ремонтни дейности по изолационната спасителна  щанга:

Изолиращите спасителни щанги могат да бъдат ремонтирани в случай на нужда само от производителя. Производителят не носи отговорност на ремонтни работи или промени в изолационните щанги, извършени от клиента или от други лица, които не са оторизирани от производителя.

Периодично изпитване

Изолиращите спасителни щанги подлежат на първоначално изпитване (преди въвеждане в експлоатация) и на периодични изпитвания на минимум 24 месеца при нормална експлоатация на щангата.

Гаранция

Изделието "Изолираща спасителна щанга" се предлага с гаранционен период 24 месеца от датата на доставка.

Гаранцията покрива дефекти, възникнали поради неправилно производство, дефекти на материалите, неспазване на технологията за производство.

За дефекти, възникнали поради неправилна експлоатация, фирмата производител не носи отговорност.

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems