FRAnalyzer

FRAnalyzer

Приложение:

  • Измерва честотната лента на намотките на трансформатора в широк диапазон на честота до 20MHz и ги сравнява с тези на годен за работа трансформатор.
  • От отклоненията в честотната лента могат да се диагностицират различни видове дефекти в намотките на трансформатора магнитопровода.

 Предимства:

  • Висока надеждност на тестваните резултати
  • Креативен софтуер, бърз лесен и ефикасен за употреба
  • Извънредно малък размер
  • Преносим, работи с батерии
Каталози и техническа документация
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems