Комбинирани измервателни трансформатори

Комбинираните трансформатори включват всички предимства на токовите и напреженовите трансформатори, но с по-малки размери. До 170 kV са с маслена изолация, а над 170 кV - с елегазова. Първичните клеми могат да бъдат плоски или кръгли. 

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems