Инженеринг

Изпълнени проекти

Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив–Свиленград

Фаза 4.2 - Реконструкция и електрификация на железопътен участък Харманли–Свиленград
Възложител - Сдружение Железопътна Инфраструктура 2011(PORR BAU)

Доставка,  монтаж, тестване и пускане в експлоатация на верижна контактна мрежа, включваща:

 • стоманобетонни стълбове и фундаменти за тях, метални профилни стълбове и фундаменти за тях, желязо-решетъчни стълбове  и фундаменти за тях;
 • твърди напречници, и други метални конструкции;
 • закрепвания за конзоли, конзоли за контактна мрежа;
 • конзоли за захранващи и обходни фидери;
 • обратен заземителен проводник;
 • захранващ проводник (фидер);
 • носещо въже;
 • контактен проводник;
 • струни;
 • компенсаторни устройства;
 • твърди и средни анкеровки;
 • обтяжки;
 • изолатори;
 • секционни изолатори и секционни разединители;
 • вентилни отводители; знаци по контактна мрежа;
 • клеми и допълнителни аксесоари;
 • заземители на обратен проводник, метални конструкции, вентилни отводители, комутационни съоръжения и стълбове към релса;
 • заземители на парапетите на жп мостове, автомобилни надлези и пешеходни надлези; заземители на релсите на неелектрифицирани коловози.

Проектиране, доставка на съоръженията, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на система за телеуправление на секционни разединители и връзка със SCADA и отопление на стрелки с използване на оптични комуникационни кабели и контролни кабели с медни жила в гара Харманли. Проектиране, доставка на съоръженията, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на система за телеуправление на ОСП Бисер от гара Харманли.

Проектиране, доставка на съоръженията, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на основен секционен пост (ОСП) Бисер и система за телеуправление на секционни разединители в ОСП Бисер от гара Харманли и връзка със SCADA с използване на оптични комуникационни кабели и контролни кабели с медни жила в ОСП Бисер.

Проектиране, доставка на съоръженията, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на система за телеуправление на секционни разединители и връзка със SCADA с използване на контролни кабели с медни жила в гара Любимец.

Проектиране, доставка на съоръженията, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на система за телеуправление на секционни разединители и връзка със SCADA с използване на оптични комуникационни кабели и контролни кабели с медни жила в гара Свиленград.

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems