Инженеринг

Изпълнени проекти

Доставка на материали и електромонтажни дейности на обект: „Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан“

Обект: „Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан“

Възложител: Джи Пи Груп АД

 

Контрагент 35 ЕООД беше избран за изпълнител и извърши следните дейностите:

Доставка на материали и строително-монтажни работи по:

  • Външно електрозахранване;
  • Вътрешни електроинсталации, главно разпределително табло и разпределителни табла в сгради;
  • Площадкови електроинсталации, тръбоканална мрежа и районно осветление;
  • Доставка и монтаж на Бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП)
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems