Инженеринг

Изпълнени проекти

Съоръжение за придвижване на бетон от мобилно бетоново стопанство до кофражни форми.

Проектиране, доставка на материали, изграждане и пускане в експлоатация на съоръжение за придвижване на бетон от мобилно бетоново стопанство до кофражни форми.

Възложител: „Симат“ АД гр. Димитровград

Изпълнени дейности:

  • Проектиране на съоръжение за придвижване на бетон от мобилно бетоново стопанство до кофражни форми;
  • Изграждане на метални конструкции;
  • Изработка на количка с автоматизирано управление за транспортиране на бетон от бетонни възли до кофражни форми в цех за производство на бетонни изделия;
  • Изграждане на система за управление - с дистанционно радиоуправление/ от стационарно табло/ локално;
  • Тестване и въвеждане в експлоатация.
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems