Оборудване за железопътна контактна мрежа

Материали и оборудване доставяни от фирма „Контрагент 35" ЕООД за железопътна инфраструктура
Фирма "Контрагент 35" ЕООД предлага многообразие от материали, които доставя за железопътната инфраструктура като комплексни технически решения в следните направления:
Материали и оборудване на Средно напрежение 25kV (СН) за контактната мрежа

 • Стълбове
  • Стоманобетонни
  • Желязорешетъчни
  • Профилни - H и 2H
  • Стоманотръбни
 • Обтяжки за стълбове
 • Твърди напречници и многопътни конзоли
 • Гъвкави напречници
 • Закрепвания за конзоли (хамути)
 • Конзоли за контактна мрежа
 • Силиконови изолатори за контактна мрежа и за електропроводи (захранващи фидери)
  Силиконови (композитни) изолатори -опъвателни (анкерни), конзолни и стоящ тип: ухо-ухо, 2 уши-2 уши, тръба-2 уши, тръба-тръба, тръба-1 ухо, стоящ подпорен (перилен) изолатор и много други
 • Конзоли за захранващ и обратен проводник
 • Проводници за контактната мрежа
  • Контактни проводници
  • Бронзови носещи въжета
  • Гъвкави медни въжета
  • Захранващи и обратни проводници (фидери)
  • Стоманени въжета DIEPA
 • Електрически съединители - напречни и надлъжни
 • Носещи клеми за обратен проводник
 • Носещи и опъвателни клеми за захранващ фидер
 • Твърди и средни анкеровки
 • Компенсаторни устройства
 • Бетонни тежести за компенсаторни устройства
 • Секционни изолатори
 • Неутрални вставки
 • Струни и струнни клеми
 • Съединителни и отклонителни клеми за контактен проводник и носещо въже
 • Вентилни отводители
 • Секционни разединители
  • Моторни и ръчни лостови задвижвания за разединители
  • Пълен набор от закрепвания на разединители върху стълбове
 • Заземителни елементи за метални части по стълбове от Контактна мрежа
 • Заземителни елементи за връзка с релса
 • Локални заземители със заземителни колове, заземителни плочи, шини, стоманен или алуминиев, изолиран или гол проводник, свързваща и разклонителна арматура
 • Сигнали по контактна мрежа
 • Защитни панели на надлези
 • Защитни огради и мрежи
 • Устройства за защита от кацане и гнездене на птици
 • Преносими заземления и устройства за свързване на късо
 • Изолационни, фазоуказателни и заземителни щанги

 

Материали и оборудване за железопътна инфраструктура

 • Външни захранвания
 • Захранвания на прелези
 • Системи за управление на отоплението на стрелки
  • Нагреватели за стрелки
  • Датчици за сняг и лед, метео-станции
  • Командни и сигнализиращи табла (ТКОС)
  • Разпределителни табла (ТРОС)
  • Защитни табла за нагреватели за стрелки (ТЗН)
  • Захранващи и Контролни кабели
 • Главни разпределителни табла и спомагателни разпределителни табла във и извън сградата на гари или спирки
 • Оборудване за осветление
  • Осветителни стълбове - стомано тръбни и от стъклонапълнен полиестер
  • Осветителни тела, прожектори - LED, енергоспоестяващи, натриеви, живачни
  • Лампи - LED, енергоспестяващи, луминисцентни, натриеви, живачни и др.
 • Датчици за движение, фотодатчици, релета за време и часовници за управление на режима на работа на осветлението
 • Кабели и проводници
  • Силови кабели СН
  • Силови кабели НН
  • Телекомуникационни кабели
  • Оптични кабели
  • Проводници за електрически инсталации

 

Оборудване на Средно напрежение за основни секционни постове (ОСП), комплексни трафопостове (КТП), подстанции

 • Разединители
 • Трансформатори
 • Прекъсвачи
 • КРУ
 • Вентилни отводители
 • Лични предпазни средства
  • Сигнални жилетки
  • Обувки
  • Очила
  • Фазоуказателни, заземителни и манипулационни щанги
  • Преносими заземители
 • Предпазители и основи СН
 • Кабели СН
 • Муфи и глави за кабели СН
 • Арматура за електропровод
 • Материали за заземителните контури - горещо-поцинкована стоманена шина и стоманени колове, стоманени изолирани проводници, съединители и клеми
 • Всякакъв вид оборудване за НН, като:
  • Прекъсвачи
  • Автоматични предпазители
  • Дефектно-токови защити
  • Разединители
  • Вентилни отводители
  • Преобразуватели
  • Токови трансформатори
  • Инсталационни и закрепващи елементи
  • Табла
 • Кабелни канали и скари
 • Термо-свиваеми тръби и арматура
 • PVC ленти
 • HDPE тръби

 

 

 

 

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems