Включватели мощностни ПЛДК

Включватели мощностни ПЛДК

Превключвателите ПЛДК (превключвател лостов с дистанционна команда) са предназначени за превключване на захранване на обекти в електрическите табла.

Характеристики:

  • Номинално напрежение: 380V
  • Номинален ток: 250А, 400А и 630А.

Конструкция:

  • Превключвателите осигуряват безопасна работа благодарение на съвременната пластмасова изолация в условията на нормална влажност и умерени температури.
  • За добрия електрически контакт способства галваничното калаено покритие на контактната система.
  • Механичната издръжливост при циклично натоварване се обуславя от надеждността на конструкцията и използваните качествени материали.
  • Наличието на ефективни дъгогасителни камери, с които е снабдена контактната система на всяка фаза, обуславят високата степен на безопасност на изделията.
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
0030_BP Включвател П Л Д К 30 А Електрик АД
0060_BP Включвател П Л Д К 60 А Електрик АД
0100_BP Включвател П Л Д К 100 А, пластмаса Електрик АД
0125_BP Включвател П Л Д К 125 А Електрик АД
0250_BP Включвател П Л Д К 250 А Електрик АД
0400_BP Включвател П Л Д К 400 А Електрик АД
0630_BP Включвател П Л Д К 630 А Електрик АД
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems