Изолатори рилни

Изработват се няколко типа, в зависимост от изискваното изолационно напрежение. Могат да са с или без шпилка.

Предназначение:

Рилните изолатори са предназначени за механично закрепване и изолация на тоководещи части на електрически табла и разпределителни устройства за напрежение до 1kV.

 

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems