Изолатори ПАК1

Изолатори ПАК1

Предназначение:

Подпорните изолатори ПАК1 служат за закрепване и изолиране на елементите на оборудването в закрити разпределителни уредби до 1kv.

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems