Непрекъсваеми токозахранващи устройства

Непрекъсваеми токозахранващи устройства
При наличие на интерфейсни куплунзи е възможно да се осъществи мониторинг върху процеса на захранване на оборудването.
Непрекъсваемите токозахранвания са три основни вида:
  • Клас VFI (Voltage and Frequency Independent) - напрежението и честотата на изхода на UPS не зависят от входната мрежа.
  • Клас VI (Voltage Independent) - изходът на UPS зависи от чeстотaта на захранващата мрежа, но напрежението се поддържа в зададени граници чрез пасивно или активно регулиране.
  • Клас VFD (Voltage and Frequency Dependent) - напрежението и честотата на изходното напрежение зависят от захранващата мрежа.
Специалистите в търговските ни отдели са на ваше разположение за консултация и допълнителна информация! 
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems