NYY-J

NYY-J

Кабел с допълнителна защитна покривка, предназначен за пренос и разпределение на електрическа енергия при подземни инсталации предимно на промишлени и обществени обекти с понижен риск от механични повреди (затворени помещения, в изкопи, тунели, канали и шахти). Външната обвивка е черна и е устойчива на въздействието на пламък - клас В по VDE 0472-804. Номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 kV

  • Монтаж при температура не по-ниска от -5o C
  • Експлоатация при температура от -30оC до +50оC
  • Допустим радиус на огъване:
    • многожилни кабели - 12xD
    • едножилни кабели - 15xD
Технически Характеристики

Конструктивни данни NYY -o/j    0.6/1 kV

Брой и номинално сечение на жилата

Форма на токопро- водимото жило                         кп- кръгло плътно
км- кръгло многожично
ку-кръгло многожично уплътнено
см- секторно многожично

Външен диаметър прибл.

Маса на Cu прибл.

Маса на кабела прибл.

бр.х

mm2

 

mm

kg/km

kg/km

 

 

 

 

 

 

1 X

1.5

кп

7.1

14

63

1 X

2.5

кп

7.5

23

76

1 X

4

кп

8.4

37

104

1 X

6

кп

8.9

56

128

1 X

10

кп

9.7

94

183

1 X

16

кп

10.7

149

247

1 X

25

ку

12.7

243

359

1 X

35

ку

13.9

337

462

1 X

50

ку

15.4

454

603

1 X

70

ку

17.1

656

817

1 X

95

ку

19.4

911

1092

1 X

120

ку

20.8

1147

1334

1 X

150

ку

22.7

1415

1627

1 X

185

ку

25

1770

2013

1 X

240

ку

27.8

2327

2598

1 X

300

ку

30.7

2887

3200

1 X

400

ку

34.1

3692

4048

1 X

500

ку

38.1

4725

5141

 

 

 

 

 

 

1.5

кп

12.2

28

192

2.5

кп

12.9

46

229

4

кп

14.9

75

315

6

кп

15.9

112

382

10

кп

17.5

188

509

16

кп

19.4

298

676

25

ку

23.5

485

1027

35

ку

25.7

673

1301

50

ку

29.1

908

1703

70

ку

32.1

1312

2312

95

ку

38

1822

3093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зх

1.5

кп

12.1

43

201

Зх

2.5

кп

12.9

70

247

Зх

4

кп

15

112

350

Зх

6

кп

16.1

168

435

Зх

10

кп

18

282

606

Зх

16

кп

20.1

447

828

Зх

25

ку

24.4

728

1260

Зх

35

ку

26.7

1010

1622

Зх

50

ку

30.4

1363

2139

Зх

70

см

29.2

1968

2380

Зх

95

см

33.2

2732

3233

Зх

120

см

35.4

3440

3962

Зх

150

см

39.2

4245

4867

Зх

185

см

42.7

5311

6046

Зх

240

см

48.1

6981

7869

Зх

300

см

53.5

8661

9702

Зх

25,0+16

см+кп

25.4

876

1422

Зх

35,0+16

см+кп

27.7

1159

1790

 

 

 

 

 

 

Зх

50,0+25

см+ку

29.2

1605

2091

Зх

70,0+35

см+ку

33.4

2304

2820

Зх

95,0+50

см+ку

37.8

3187

3824

Зх

120,0+70

см+ку

40.8

4096

4779

Зх

150,0+70

см+ку

44.8

4901

5685

Зх

185,0+95

см+ку

49.3

6222

7163

Зх

240,0+120

см+ку

55.3

8128

9227

Зх

300,0+150

см+ку

60.9

10076

11363

 

 

 

 

 

 

1.5

кп

12.9

57

232

2.5

кп

13.8

93

289

4

кп

16.2

149

419

6

кп

17.4

223

525

10

кп

19.5

376

741

16

кп

21.8

595

1024

25

ку

27.2

970

1615

35

ку

30.1

1346

2095

50

см

29.2

1817

2311

70

см

33.4

2624

3142

95

см

37.8

3643

4281

120

см

40.8

4587

5256

150

см

44.8

5660

6442

185

см

49.3

7082

8033

240

см

55.3

9308

10426

300

см

60.9

11548

12850

 

 

 

 

 

 

1.5

кп

13.7

71

272

2.5

кп

14.8

116

341

4

кп

17.4

187

494

6

кп

19

279

635

10

кп

21.6

470

911

16

кп

24.1

744

1262

25

ку

29.9

1213

1964

35

ку

33.5

1683

2593

50

ку

38.1

2271

3435

70

ку

43.3

3280

4638

95

ку

50.1

4554

6318

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
SVT_NYY_3_060 Кабел NYY-J 3 x 6 mm?
SVT_05X25_00 Кабел NYY-J 5 х 2.5 mm?
SVT_10X15_00_034 Кабел NYY-J 10 х 1.5 mm?
SVT_3025016_NYY_J Кабел NYY-J 3 х 25 + 16 mm?
SVT_3050025_NYY_J Кабел NYY-J 0.6/1kV 3 x 50 + 25 mm?
SVT_3120070_NYYJ Кабел NYY-J 3 х 120 + 70 mm?
SVT_5025_NYY_J Кабел NYY-J 5 х 25 mm?
SVT_NYY-J_2_100 Кабел NYY-J 2 x 10 mm?
SVT_NYY-J_4_100 Кабел NYY-J 4 x10 mm?
SVT_NYY-J_4_160 Кабел NYY-J 4 x16 mm?
NYY-O_01X1200_B Кабел NYY-O /СВТТ/ 1 x 120 mm? /барабан/
SVTT_NYYJ_04_095 Кабел NYY -J 4 х 95 mm?
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems